Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mer om medlemmene i Etikkrådet

Etikkrådet har fra og med 1. juni 2019 følgende sammensetning:

Johan H. Andresen (leder)
Andresen har en MBA fra Erasmus, Rotterdam School of Management. Han eier og er styreleder i Ferd AS. Tidligere har han vært Product Manager i International Paper Co. i USA og partner i Tiedemanns. Han er også styreleder i  Ferd Sosiale Entreprenører AS og styremedlem i Ferds porteføljeselskap Swix. Han har også styreverv i SEB-Skandinaviske Enskilda Banken, NMI-Nordic Microfinance Inititative og i JA-Junior Achievement Europe.

 

Hans Christian Bugge (nestleder)
Bugge er jurist. Han er nå professor emeritus ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Bugge arbeider særlig med nasjonal og internasjonal miljørett. Tidligere har han vært embetsmann i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, direktør for Statens forurensningstilsyn, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp.

 

Cecilie Hellestveit
Hellestveit er jurist med doktorgrad i humanitærrett, med internasjonale menneskerettigheter, internasjonal rett og selskapsrett som spesialfag. Hun er også Cand. M. Philol. med hovedfagsstudier i midtøstenkunnskap og arabisk. Hun har bakgrunn fra forskningsinstitusjoner som PRIO, SMR, NPI, IKOS og ILPI. Hellestveit har også vært tilknyttet Atlantic Council i Washington D.C. Hun har for tiden et engasjement i Forsvaret. Hellestveit har hatt styreverv i Flyktningerådet, UNE og vært medlem av komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Helse Sør-Øst.

 

Brit Rugland
Rugland har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Hun er daglig leder i Rugland Investering AS, Stavanger Investering AS og Rugland Finans AS. Rugland har vært hovedstyremedlem i Norges Bank fra 2004 til 2013, styremedlem i Storebrand ASA fra 1995 til 2002 og Stavanger Aftenblad fra 2002 til 2010 samt styreleder i Gassco AS fra 2001 til 2011 og i Rogaland teater fra 2006 til 2016. Rugland er for tiden styremedlem i Talent Norge AS, Norfund AS og Kommunalbanken samt styreleder i Figgjo AS.

 

Trude Myklebust
Myklebust er jurist og har en MSc fra University of Oxford. Hun er nå stipendiat ved Institutt for privatrett ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Myklebust har lang erfaring fra Finansdepartementet, og har blant annet arbeidet med etiske retningslinjer og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond. Myklebust har erfaring som dommerfullmektig og som seniorrådgiver for direktøren i Høyesterett, og hun har skrevet en lærebok i finansmarkedsrett

Til toppen