Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 61-80 av 160 treff.

 • Høring i finanskomiteen i Stortinget: Finansministerens innledning om Forvaltning av Statens pensjonsfond i 2016

  02.05.2017

  - Jeg vil takke komiteen for invitasjonen til høringen om meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016. Slik startet finansminister Siv Jensen (FrP) sin innledning i Stortinget i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Stortinget

 • SPU er ikke et politisk verktøy

  02.05.2017

  - Fondet skal trygge våre pensjoner og vår velferd gjennom avkastningen. Vi må være varsom med å gjøre fondet til et politisk verktøy ved å legge andre føringer på investeringene enn finansielle, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Dagens Næringsliv

 • Forsvarlig utvikling for forbrukslån

  25.04.2017

  Nylig lanserte H/FrP-regjeringen flere tiltak mot forbruksgjeld. Tiltakene er strengere regler for markedsføring av kreditt og forbrukslån, forslag om lov om gjeldsinformasjon (gjeldsregister) og strengere krav til fakturering av kredittkortgjeld. Samlet vil dette bidra til et mer velfungerende marked for forbrukslån, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Bergensavisen m.fl.

 • Regjeringen tar ansvar

  07.04.2017

  - Som svar på et dramatisk oljeprisfall og det kraftige tilbakeslaget som fulgte, har regjeringen brukt den økonomiske politikken aktivt til å styrke aktiviteten i norsk økonomi, særlig i de delene av landet og i de næringene som har vært hardest rammet. Heldigvis ser vi nå tegn til bedring. Arbeidsledigheten er på vei ned, for fjerde måned på rad, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Dagens Næringsliv

 • Tale til Eiendom Norge-konferansen 2017

  23.03.2017

  - Med gode statsfinanser, en produktiv arbeidsstyrke og en påvist evne til å finne godt forankrede løsninger, har Norge gode kort på hånden i møtet med fremtiden, sa finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Foredrag Norges Eiendomsmeglerforbund

  22.03.2017

  - Jeg har allerede varslet i brev til Finanstilsynet og bransjeforeningene at jeg på et senere tidspunkt tar sikte på å oppnevne et lovutvalg, som kan se grundig på de mer overordnede sidene ved reguleringen av eiendomsmegling. I et slikt lovutvalg bør både representanter fra eiendomsmeglingsbransjen, myndighetene og forbrukersiden delta, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i foredraget.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • 50 år med forvaltningen av felleskapets midler

  22.03.2017

  - Siden fondet fikk et tydelig finansielt formål fra 1. januar 2007, er gjennomsnittlig årlig netto realavkastning av Statens pensjonsfond Norge 4,9 pst. I denne perioden har Folketrygdfondet oppnådd en årlig avkastning av fondsmidlene i SPN som er 1,1 prosentenheter høyere enn avkastningen av referanseindeksen forvaltningen måles mot. Det er et godt resultat - og en grunn i seg selv til å feire 50-årsjubilanten, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i sin tale.

  Av: Finansminister Siv Jensen Tale ved Folketrygdfondets 50-års markering på Grand Hotel 21. mars

 • Tiltak som demper boligprisveksten

  10.03.2017

  - Regjeringen har satt i gang et omfattende forenklingsarbeid. Både når det gjelder krav til plan- og byggeprosesser, og på tekniske krav til bygg, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Dagens Næringsliv

 • Regjeringen bygger landet

  10.03.2017

  Svar på Dag Terje Andersens innlegg «Handlekraft heller enn avmakt» fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Tidens Krav

 • Andersen bløffer om forbrukslån

  06.03.2017

  - Finansdepartementet vil stille krav til at beløpsfeltet på fakturaen alltid skal vise samlet utestående beløp, slik at kunden må ta et aktivt valg om han eller hun vil utsette betalingen. Forslaget har vært ute på høring og vil bli forskriftsfestet så snart som mulig, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Østlendingen

 • Nødvendige skattekutt

  03.03.2017

  - Gjennom lavere skatter legger vi til rette for investeringer i nye vekstnæringer, nødvendig omstilling og nye arbeidsplasser, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Klassekampen

 • Finansministerens innlegg på pressekonferansen 16. februar 2017: Økt aksjeandel i pensjonsfondet og justert anslag for fondsavkastningen

  16.02.2017

  - Under Høyre- og FrP-regjeringen - det vil si i årene 2014 til 2017 - har bruken av olje- og fondsinntekter vært på eller under 3 prosent av fondets verdi. Budsjettet for 2017 er basert på et uttak på akkurat 3 prosent. Bruken av olje- og fondsinntekter er dermed på nivå med den realavkastningen vi forventer i fondet fremover, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i sitt innlegg på pressekonferansen i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • SVs usosiale boligskatt

  13.02.2017

  - Ønsket om å eie sin egen bolig ligger dypt i den norske folkesjelen. Det handler om identitet og økonomisk trygghet. Boligen din er ikke et skatteobjekt, men et hjem der familier oppdrar barna sine og lever sine liv. Vi må bygge mer og bidra til en sunn utvikling i boligmarkedet. Det legger Høyre og FrP til rette for, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Dagbladet

 • Speech: The division of labour in stabilisation policy

  01.02.2017

  Speech by Minister of Finance Siv Jensen at "Valutaseminaret 2017".

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Markering av den internasjonale Holocaustdagen

  27.01.2017

  - La oss aldri glemme å kjempe for våre felles verdier, respekt for enkeltmennesket og demokratiet, respekt for ytringsfrihet og religionsfrihet, sa finansminister Siv Jensen (FrP) under markeringen av den internasjonale Holocaustdagen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Åpningsforedrag til Styringskonferansen 2017

  25.01.2017

  - Regjeringen legger vekt på å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi har en svært velfungerende forvaltning, men den kan bli enda bedre. Vi trenger en kultur for stadig fornying. Vi trenger kreative og nytenkende statsansatte som er opptatt av å se nye muligheter og finne andre og enda bedre måter å jobbe på, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i sin åpningstale på Styringskonferansen 2017.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Den viktige oljeskatten

  21.01.2017

  - Petroleumsskatten har tjent oss godt og bidratt til å bygge opp et betydelig pensjonsfond. Det har vært bred politisk enighet om rammevilkårene for næringen. Dette har bidratt til stabilitet og forutsigbarhet, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Klassekampen

 • Heia oljen!

  16.01.2017

  - I Norge har vi over tid kunnet opprettholde et stabilt petroleumsskattesystem som genererer store inntekter til fellesskapet nettopp fordi skatten er overskuddsbasert og dermed tilpasser seg oljepris og lønnsomhet, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Klassekampen

 • Verdien av det norske eierskapet

  13.01.2017

  - Vi må gjøre det interessant og attraktivt å skape arbeidsplasser i Norge. Lavere formuesskatt bidrar til å styrke det norske eierskapet, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Finansavisen

 • Enklere og mer gunstig aksjesparing

  10.01.2017

  I en tid der tradisjonell banksparing gir liten avkastning, er det bra at småsparere kan investere mer i arbeids- og næringsliv, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Haugesunds avis

Til toppen