Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 61-80 av 168 treff.

 • Oslo kongressenter, 24. januar 2018: Styringskonferansen 2018 – målstyring, tillit og kontroll

  24.01.2018

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Finansministerens innledning i høringen om SSB, 10 januar 2018

  10.01.2018

  Statistisk sentralbyrå har en viktig rolle i det norske samfunnet. Samfunnsoppdraget består først og fremst i å utarbeide statistikk, men også å lage modeller og analyser som gir helt avgjørende grunnlag for faglige og politiske beslutninger for departementene, for Stortinget og for offentlige utredninger. SSB har dessuten en viktig rolle i å lage tallunderlag for lønnsoppgjørene.

  Av: Finansminister Siv Jensen Finansministerens innledning for Kontroll- og konstitusjonskomiteen 10. januar 2018

 • En pådriver i kampen mot internasjonal skatteplanlegging

  27.11.2017

  Avsløringene i «Paradise Papers» har ført til stor oppmerksomhet rundt skatteparadis og aggressiv skatteplanlegging, og skaper politisk diskusjon om hvordan vi kan styrke skattereglene globalt og sikre større åpenhet. Det er bra!

  Av: Finansminister Siv Jensen Kronikk i Aftenposten

 • Redegjørelse om SSB

  10.11.2017

  Jeg hadde invitert administrerende direktør i SSB, Christine Meyer, til et møte som skulle avholdes klokken ni i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Ansvarlige statsbudsjett – en skandale?

  07.11.2017

  Regjeringen har med våre statsbudsjetter ført en ansvarlig politikk. Vi har gitt skattelettelser til bedrifter og personer, og prioritert vei og bane, skole og forskning, helsetjenester, forsvar og politi. Fredric Bjørndal kaller vår politikk en skandale i Dagbladet 30.oktober.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Dagbladet

 • En politikk som støtter oppunder norsk reiseliv

  25.10.2017

  Regjeringen har nettopp lagt frem sitt statsbudsjett for 2018. Det er et budsjett som legger til rette for at den positive utviklingen i norsk økonomi kan fortsette, og at nye arbeidsplasser kan skapes, også i norsk reiselivsnæring. Jeg er stolt av denne næringen som viser frem alt det flotte Norge har å by på, og som skaper nye arbeidsplasser.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Romsdals Budstikke m.fl.

 • Statsbudsjettet 2018: Finanstalen

  12.10.2017

  Finansministerens redegjørelse i Stortinget 12. oktober 2017 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2018.

  Av: Finansminister Siv Jensen Finansministerens redegjørelse i Stortinget

 • Feil konklusjon om ledighet

  07.08.2017

  Dagsavisen skriver på lederplass 31. juli at «ledigheten har bitt seg fast». Det er vanskelig å forstå hvordan Dagsavisen kan konkludere med det når arbeidsledigheten faller.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Dagsavisen

 • Høring i finanskomiteen i Stortinget: Finansministerens innledning om Forvaltning av Statens pensjonsfond i 2016

  02.05.2017

  - Jeg vil takke komiteen for invitasjonen til høringen om meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016. Slik startet finansminister Siv Jensen (FrP) sin innledning i Stortinget i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Stortinget

 • SPU er ikke et politisk verktøy

  02.05.2017

  - Fondet skal trygge våre pensjoner og vår velferd gjennom avkastningen. Vi må være varsom med å gjøre fondet til et politisk verktøy ved å legge andre føringer på investeringene enn finansielle, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Dagens Næringsliv

 • Forsvarlig utvikling for forbrukslån

  25.04.2017

  Nylig lanserte H/FrP-regjeringen flere tiltak mot forbruksgjeld. Tiltakene er strengere regler for markedsføring av kreditt og forbrukslån, forslag om lov om gjeldsinformasjon (gjeldsregister) og strengere krav til fakturering av kredittkortgjeld. Samlet vil dette bidra til et mer velfungerende marked for forbrukslån, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Bergensavisen m.fl.

 • Regjeringen tar ansvar

  07.04.2017

  - Som svar på et dramatisk oljeprisfall og det kraftige tilbakeslaget som fulgte, har regjeringen brukt den økonomiske politikken aktivt til å styrke aktiviteten i norsk økonomi, særlig i de delene av landet og i de næringene som har vært hardest rammet. Heldigvis ser vi nå tegn til bedring. Arbeidsledigheten er på vei ned, for fjerde måned på rad, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Dagens Næringsliv

 • Tale til Eiendom Norge-konferansen 2017

  23.03.2017

  - Med gode statsfinanser, en produktiv arbeidsstyrke og en påvist evne til å finne godt forankrede løsninger, har Norge gode kort på hånden i møtet med fremtiden, sa finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Foredrag Norges Eiendomsmeglerforbund

  22.03.2017

  - Jeg har allerede varslet i brev til Finanstilsynet og bransjeforeningene at jeg på et senere tidspunkt tar sikte på å oppnevne et lovutvalg, som kan se grundig på de mer overordnede sidene ved reguleringen av eiendomsmegling. I et slikt lovutvalg bør både representanter fra eiendomsmeglingsbransjen, myndighetene og forbrukersiden delta, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i foredraget.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • 50 år med forvaltningen av felleskapets midler

  22.03.2017

  - Siden fondet fikk et tydelig finansielt formål fra 1. januar 2007, er gjennomsnittlig årlig netto realavkastning av Statens pensjonsfond Norge 4,9 pst. I denne perioden har Folketrygdfondet oppnådd en årlig avkastning av fondsmidlene i SPN som er 1,1 prosentenheter høyere enn avkastningen av referanseindeksen forvaltningen måles mot. Det er et godt resultat - og en grunn i seg selv til å feire 50-årsjubilanten, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i sin tale.

  Av: Finansminister Siv Jensen Tale ved Folketrygdfondets 50-års markering på Grand Hotel 21. mars

 • Tiltak som demper boligprisveksten

  10.03.2017

  - Regjeringen har satt i gang et omfattende forenklingsarbeid. Både når det gjelder krav til plan- og byggeprosesser, og på tekniske krav til bygg, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Dagens Næringsliv

 • Regjeringen bygger landet

  10.03.2017

  Svar på Dag Terje Andersens innlegg «Handlekraft heller enn avmakt» fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Tidens Krav

 • Andersen bløffer om forbrukslån

  06.03.2017

  - Finansdepartementet vil stille krav til at beløpsfeltet på fakturaen alltid skal vise samlet utestående beløp, slik at kunden må ta et aktivt valg om han eller hun vil utsette betalingen. Forslaget har vært ute på høring og vil bli forskriftsfestet så snart som mulig, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Østlendingen

 • Nødvendige skattekutt

  03.03.2017

  - Gjennom lavere skatter legger vi til rette for investeringer i nye vekstnæringer, nødvendig omstilling og nye arbeidsplasser, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Klassekampen

 • Finansministerens innlegg på pressekonferansen 16. februar 2017: Økt aksjeandel i pensjonsfondet og justert anslag for fondsavkastningen

  16.02.2017

  - Under Høyre- og FrP-regjeringen - det vil si i årene 2014 til 2017 - har bruken av olje- og fondsinntekter vært på eller under 3 prosent av fondets verdi. Budsjettet for 2017 er basert på et uttak på akkurat 3 prosent. Bruken av olje- og fondsinntekter er dermed på nivå med den realavkastningen vi forventer i fondet fremover, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i sitt innlegg på pressekonferansen i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen