Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 81-100 av 137 treff.

 • Outlook for the Norwegian Economy

  10.03.2016

  "The large petroleum revenues over the past 15 years, in combination with our fiscal guideline, have implied saving a large part of the petroleum Revenues", Finance minister Siv Jensen said under her speech at the Finance Norway’s Capital Markets Day.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Ufordringer for norsk økonomi – Flere jobber er jobb nummer én

  03.03.2016

  - Regjeringens hovedsatsing nå er å bidra til at flere jobber beholdes og at flere jobber skapes, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag på YS inntektspolitiske konferanse.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Delingsøkonomien – bedre ressursutnyttelsen og bevare skattegrunnlag

  03.03.2016

  - Dynamikken i markedsøkonomien kan forsinkes dersom myndighetene velger å begrense konkurransen av hensyn til de etablerte aktørene. Taperen i en slik situasjon er forbrukerne, sa finansminister Siv Jensen under sitt innlegg på Abelia sin konferanse om delingsøkonomi.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Omstilling for økt vekst

  11.02.2016

  Vår fremtidige velferd er avhengig av produktivitetsvekst, men veksten flater ut. Det truer velferdssamfunnet slik vi kjenner det. I dag mottar jeg Produktivitetskommisjonens andre rapport, med råd om hva som må gjøres.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Utfordringer for norsk økonomi

  03.02.2016

  - Gjennom de siste 15 årene har en fleksibel pengepolitikk og flytende valutakurs vist seg svært nyttig for å dempe svingningene i norsk økonomi. Det har bidratt til en ekstra støtdemper vi tidligere ikke hadde, samtidig som inflasjonen er blitt holdt lav og stabil, sa finansminister Siv Jensen på valutaseminaret 3. februar 2016.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Norsk økonomi tåler juling

  03.02.2016

  Norsk økonomi er i røft farvann. Jeg kan ikke si «slapp av», men jeg kan love at skuta tåler en støyt. Hvorfor det? Fordi Norge har et økonomisk forsvarsverk som er tredelt, hvor regjeringen, Norges Bank og partene i arbeidslivet har mål og oppgaver som virker sammen på en god måte. Slik har det ikke alltid vært.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Små bedrifter – store verdier

  02.02.2016

  - Vi har lagt bak oss et krevende år. Folk mister jobben og bedrifter utfordres, særlig på Sør- og Vestlandet. Samtidig får vi positive tall fra mange fylker som ikke er rammet av nedgang i oljeindustrien, sa finansminister Siv Jensen under innlegget på SMB-dagen i Trondheim.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Styrket forvaltning av pensjonsfondet

  02.02.2016

  Vi styrker forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, «oljefondet», med nye krav fra 1. februar til rapportering og styring av risiko. Samtidig vurderer vi hvordan strategien for fondet kan videreutvikles. Unoterte investeringer, aksjeandelen i fondet og styringsstrukturen for Norges Bank er temaer vi utreder.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Innlegg på DFØs styringskonferanse 2016

  25.01.2016

  - Gode beslutningsgrunnlag er avgjørende for å gjennomføre den politikk regjeringen ønsker å føre. Et godt beslutningsgrunnlag er nødvendig for å velge tiltak som best mulig bidrar til å oppnå politiske mål. Uten god utredning av konsekvenser vil en møte problemer når tiltakene skal gjennomføres, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Arbeidsledigheten må ned

  19.01.2016

  Det å ha en jobb er trolig det som betyr aller mest for folk. Regjeringens viktigste oppgave er at flest mulig har en jobb å gå til og inntekt til å forsørge seg og familien, skriver finansminister Siv Jensen i en kronikk i Stavanger Aftenblad.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Enklere skatteregler og styrket rettssikkerhet

  11.12.2015

  I møte med skatteloven har for mange enkeltpersoner og bedrifter støtt på problemer. Nå fremmer regjeringen forslag for å styrke skattyteres rettsikkerhet og forenkle regelverket.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Havbrukskonferanse 2015

  24.11.2015

  Takk for invitasjonen! Jeg skal hilse fra fiskeriministeren. Hun beklager at hun ikke kan være her i år, men vi er helt enig: Havbruksnæringen er en av Norges viktigste framtidsnæringer.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Innledning til Skattedirektoratets Skattekonferanse 2015

  10.11.2015

  Sjekkes mot framføring Kjære alle sammen, takk for invitasjonen. Det er krevende tider i Norge. Selv om det er den store asyltilstrømmingen som preger nyhetsbildet, er realitetene i den norske økonomien er fortsatt uendret. Det må vi ikke glemme.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Tale til Nito kongressen 2015

  22.10.2015

  Delegater. Kjære ingeniører og teknologer, takk for invitasjonen. Det er krevende tider for i norsk økonomi. Ingeniørene er en av de yrkesgruppene som rammes av det bratte fallet i oljeprisen som vi har sett det siste året.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling

  14.10.2015

  Bakteppet for årets budsjettforslag er en situasjon der oljen ikke lenger er den samme vekstmotoren i norsk økonomi. Enkelte landsdeler rammes av økt ledighet og deler av norsk næringsliv må legge om til ny virksomhet. Regjeringens svar er et budsjett som legger til rette for vekst i privat, konkurranseutsatt næringsliv, flere arbeidsplasser, ny aktivitet, og omstilling.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Finanstalen

  07.10.2015

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Mer finansiell åpenhet

  16.09.2015

  Regjeringen har i løpet av 2015 sørget for økt åpenhet om ressursbruk og resultater i statlige virksomheter, og vi etablerer et nytt aksjeeierregister.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Skattekutt virker

  20.08.2015

  Norge har et høyt skattenivå sammenlignet med de fleste OECD-land. Regjeringen ønsker å redusere skattene og forbedre skattesystemet slik at det stimulerer til vekst, investeringer, sparing og arbeid. Det har vært en viktig del av vår politikk siden vi dannet regjering.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Skattekutt for vekst

  06.08.2015

  Det norske skattenivået er for høyt. Norge har det nest høyeste skattenivået blant OECD-landene i forhold til verdiskapningen i fastlandsøkonomien. Regjeringen ønsker å forbedre skattesystemet slik at det stimulerer til vekst, investeringer, sparing

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Grunnløse påstander i BT

  16.06.2015

  Bergens Tidende har den siste uken satt søkelys på Regjeringens arbeid for en bedre skatte- og avgiftsforvaltning. Jeg ser behov for å forklare hvorfor Regjeringen har igangsatt dette viktige arbeidet og samtidig oppklare noen åpenbare feil.

  Av: Finansminister Siv Jensen

Til toppen