Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 81-100 av 168 treff.

 • SVs usosiale boligskatt

  13.02.2017

  - Ønsket om å eie sin egen bolig ligger dypt i den norske folkesjelen. Det handler om identitet og økonomisk trygghet. Boligen din er ikke et skatteobjekt, men et hjem der familier oppdrar barna sine og lever sine liv. Vi må bygge mer og bidra til en sunn utvikling i boligmarkedet. Det legger Høyre og FrP til rette for, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Dagbladet

 • Speech: The division of labour in stabilisation policy

  01.02.2017

  Speech by Minister of Finance Siv Jensen at "Valutaseminaret 2017".

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Markering av den internasjonale Holocaustdagen

  27.01.2017

  - La oss aldri glemme å kjempe for våre felles verdier, respekt for enkeltmennesket og demokratiet, respekt for ytringsfrihet og religionsfrihet, sa finansminister Siv Jensen (FrP) under markeringen av den internasjonale Holocaustdagen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Åpningsforedrag til Styringskonferansen 2017

  25.01.2017

  - Regjeringen legger vekt på å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi har en svært velfungerende forvaltning, men den kan bli enda bedre. Vi trenger en kultur for stadig fornying. Vi trenger kreative og nytenkende statsansatte som er opptatt av å se nye muligheter og finne andre og enda bedre måter å jobbe på, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i sin åpningstale på Styringskonferansen 2017.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Den viktige oljeskatten

  21.01.2017

  - Petroleumsskatten har tjent oss godt og bidratt til å bygge opp et betydelig pensjonsfond. Det har vært bred politisk enighet om rammevilkårene for næringen. Dette har bidratt til stabilitet og forutsigbarhet, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Klassekampen

 • Heia oljen!

  16.01.2017

  - I Norge har vi over tid kunnet opprettholde et stabilt petroleumsskattesystem som genererer store inntekter til fellesskapet nettopp fordi skatten er overskuddsbasert og dermed tilpasser seg oljepris og lønnsomhet, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Klassekampen

 • Verdien av det norske eierskapet

  13.01.2017

  - Vi må gjøre det interessant og attraktivt å skape arbeidsplasser i Norge. Lavere formuesskatt bidrar til å styrke det norske eierskapet, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Finansavisen

 • Enklere og mer gunstig aksjesparing

  10.01.2017

  I en tid der tradisjonell banksparing gir liten avkastning, er det bra at småsparere kan investere mer i arbeids- og næringsliv, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

  Av: Finansminister Siv Jensen Debattinnlegg i Haugesunds avis

 • Kronikk: Bedre for bilistene, billigere for fellesskapet

  28.11.2016

  Årsavgiften for kjøretøy legges om og vil fra 2018 faktureres via bilforsikringen. Det gjør at du kan dele opp avgiften gjennom året, skriver finansminister Siv Jensen og adm. direktør i Finans Norge Idar Kreutzer i en kronikk på NRK Ytring i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Innledning på Finansforbundets landsmøte

  15.11.2016

  - Veksten er på vei opp, understøttet av kraftfull økonomisk politikk. Det er en god nyhet, ikke minst for dere som er ansatt i norsk finansnæring, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i sin innledning under Finansforbundets landsmøte i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Åpning av Tolldagen 2016

  14.11.2016

  - Regjeringen har igangsatt en historisk styrking av Tolletatens grensekontroll. Satsingen på grensekontrollen innebærer blant annet at vi får over 120 nye tollere i grensekontrollen, en økning på hele 20 prosent, sa finansminister Siv Jensen (FrP) under åpningen av Tolldagen 2016 i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Statsbudsjettet 2017: Finanstalen

  06.10.2016

  Finansministerens redegjørelse i Stortinget 6. oktober 2016 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2017.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Finansministerens redegjørelse for Stortingets europautvalg

  20.09.2016

  Det økonomiske bildet i Europa etter folkeavstemningen i Storbritannia og oppfølging på Finansdepartementets områder.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Regjeringens skattepolitikk fremmer vekst

  19.09.2016

  Det viktigste en regjering kan gjøre for å bevare velferden er å legge til rette for nødvendige omstillinger og et sterkt norsk næringsliv. Derfor er vekstfremmende skattelettelser viktig, skriver finansminister Siv Jensen (FrP) i VG i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Welcome and opening statements – PRG meeting

  20.06.2016

  - It gives me great pleasure to welcome each and every one of you to Norway and to the 23rd meeting of the Peer Review Group here in Oslo, the Minister of Finance Siv Jensen said in her opening remarks at the Global Forum on Transparency and Exhange of Information.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Tale ved Norges Banks 200-årsjubileum

  14.06.2016

  - Stortingets aller første representanter hadde imponerende innsikt i finansiell stabilitet og hva pengepolitikk kan og ikke kan bidra med. Det er dessuten en påminnelse om at en sentralbank har noen grunnleggende oppgaver - som den ikke kan løpe fra, og som andre ikke kan ta fra den, sa finansminister Siv Jensen i sin tale ved 200-årsjubileet for Norges Bank.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Svar på underskriftskampanje

  13.06.2016

  - Jeg er trygg på at den løsningen som regjeringen har foreslått ivaretar norske interesser på en god måte og at Stortinget fatter en beslutning på et godt opplyst grunnlag, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Oljefondet feirer 20 år

  31.05.2016

  I dag er det 20 år siden det første innskuddet i oljefondet. Det er minst fire grunner til å gratulere jubilanten med dagen, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Europeisk samarbeid for trygge banker

  25.05.2016

  Et solid banksystem er avgjørende for å trygge folks sparepenger og arbeidsplasser. Den internasjonale finanskrisen viste hvor galt det kan gå når bankene tar mer risiko enn de kan tåle, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Norges viktigste næring er ikke subsidiert

  28.04.2016

  Oljenæringen har gjennom tiår vært Norges desidert viktigste næring og bidratt til arbeidsplasser og enorme inntekter til fellesskapet. I sum har næringen bidratt med ufattelige 11 000 milliarder kroner til norsk økonomi, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen