Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 101-120 av 168 treff.

 • Solide banker bidrar til omstilling

  23.04.2016

  De norske bankene er i dag vesentlig mer solide enn under finanskrisen for snart åtte år siden. Bankene har brukt de gode årene i norsk økonomi til å bygge egenkapital og står nå bedre rustet til å møte urolige tider. Det er en fordel, ikke bare for den enkelte bank og dens eiere, men også for norsk næringsliv og norske husholdninger, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • En bærekraftig forvaltning av oljeformuen

  21.04.2016

  Dagsavisen beskylder meg på kommentatorplass for å bruke oljepenger over evne. Kommentaren kan leses som et oppgjør med det rammeverket som er etablert for finanspolitikken. Det er oppsiktsvekkende at avisen bruker merkelappen «luksusfellen» på handlingsregelen, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Vi jobber for åpenhet

  14.04.2016

  I kronikken «Bruk verktøykassa, Jensen» i Klassekampen fredag 8. april 2016 skriver Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Ringstad fra Tax Justice Network Norge at Regjeringen ikke gjør nok for å sikre åpenhet i skattespørsmål. Det stemmer ikke, skriver finansminister Siv Jensen i en kronikk i Klassekampen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Skatteunndragelser og kapitalflukt er svært skadelig for samfunnet vårt

  14.04.2016

  Aftenpostens avsløringer i Panama Papers-saken viser hvor viktig regjeringens arbeid mot skatteunndragelser og for krav til åpenhet rundt kapitalstrømmer er. Regjeringen prioriterer dette arbeidet høyt og deltar aktivt i internasjonalt samarbeid for å unngå hemmelighold, skriver finansminister Siv Jensen og utenriksminister Børge Brende i en kronikk i Aftenposten 14. april 2016.

  Av: Finansminister Siv Jensen , Tidligere utenriksminister Børge Brende

 • Privatøkonomisk omstilling

  12.04.2016

  - Det høye gjeldsnivået gjør husholdningene mer sårbare for inntektsbortfall, økte renter og boligprisfall. Gjeldsnivået henger nært sammen med etablering i boligmarkedet, og yngre husholdninger har høyest gjeld i forhold til inntekt, og er dermed spesielt sårbare, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg på AksjeNorges seminar «Ta del - Ikke dvel!» 12. april 2016.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Den fjerde industrielle revolusjon – muligheter til å bedre ressursutnyttelsen

  12.04.2016

  - Regjeringen vil prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet. Offentlige reguleringer må være hensiktsmessige, samtidig som de i stor grad bør være felles for alle aktører, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg på IKT-Norges konferanse om den fjerde industrielle revolusjon 12. april 2016.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • How to boost growth as oil price falls – Transformation and reform of the Norwegian economy

  07.04.2016

  "Local, private ownership is essential to a versatile Norwegian business environment. It is therefore important to both lower the corporate tax and reduce the wealth tax - especially for business owners - to strengthen the private Norwegian ownership" said Minister of Finance, Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Oljefondet legger fortsatt på seg

  19.03.2016

  I en kommentar i VG 17. mars skriver Per Olav Ødegård at vi har begynt å tære på kapitalen i oljefondet. Det er feil. Det settes fortsatt mer penger inn på fondet enn det tas ut. Sparegrisen legger fortsatt på seg.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Innlegg på Finansnæringens dag

  15.03.2016

  - Regjeringen viser fleksibilitet og legger forholdene til rette for gode konkurransevilkår for norske banker. Men, jeg tillater ikke at kriser skjer fordi vi ikke var i forkant med en fornuftige, helhetlige og konsistente reguleringer. Det er mitt klare utgangspunkt, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg på Finansnæringens dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Regjeringen holder ord om tiltakspakken for økt sysselsetting

  11.03.2016

  Stortingsrepresentant Geir Pollestad (SP) skriver i et debattinnlegg i Nationen (10.03.2016) at Regjeringens tiltakspakke på 4 milliarder «i liten eller ingen grad [er] retta mot Sør- og Vestlandet».

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • How to boost growth as the oil price falls – Transformation and reform of the Norwegian economy

  11.03.2016

  "The most important international market for us is clearly the European market. Ever since it took effect in 1994, the Agreement on the European Economic Area - the EEA - has been the cornerstone of our Europe policy" the Finance Minister said in her Speech at London School of Economics.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Outlook for the Norwegian Economy

  10.03.2016

  "The large petroleum revenues over the past 15 years, in combination with our fiscal guideline, have implied saving a large part of the petroleum Revenues", Finance minister Siv Jensen said under her speech at the Finance Norway’s Capital Markets Day.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Ufordringer for norsk økonomi – Flere jobber er jobb nummer én

  03.03.2016

  - Regjeringens hovedsatsing nå er å bidra til at flere jobber beholdes og at flere jobber skapes, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag på YS inntektspolitiske konferanse.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Delingsøkonomien – bedre ressursutnyttelsen og bevare skattegrunnlag

  03.03.2016

  - Dynamikken i markedsøkonomien kan forsinkes dersom myndighetene velger å begrense konkurransen av hensyn til de etablerte aktørene. Taperen i en slik situasjon er forbrukerne, sa finansminister Siv Jensen under sitt innlegg på Abelia sin konferanse om delingsøkonomi.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Omstilling for økt vekst

  11.02.2016

  Vår fremtidige velferd er avhengig av produktivitetsvekst, men veksten flater ut. Det truer velferdssamfunnet slik vi kjenner det. I dag mottar jeg Produktivitetskommisjonens andre rapport, med råd om hva som må gjøres.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Utfordringer for norsk økonomi

  03.02.2016

  - Gjennom de siste 15 årene har en fleksibel pengepolitikk og flytende valutakurs vist seg svært nyttig for å dempe svingningene i norsk økonomi. Det har bidratt til en ekstra støtdemper vi tidligere ikke hadde, samtidig som inflasjonen er blitt holdt lav og stabil, sa finansminister Siv Jensen på valutaseminaret 3. februar 2016.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Norsk økonomi tåler juling

  03.02.2016

  Norsk økonomi er i røft farvann. Jeg kan ikke si «slapp av», men jeg kan love at skuta tåler en støyt. Hvorfor det? Fordi Norge har et økonomisk forsvarsverk som er tredelt, hvor regjeringen, Norges Bank og partene i arbeidslivet har mål og oppgaver som virker sammen på en god måte. Slik har det ikke alltid vært.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Små bedrifter – store verdier

  02.02.2016

  - Vi har lagt bak oss et krevende år. Folk mister jobben og bedrifter utfordres, særlig på Sør- og Vestlandet. Samtidig får vi positive tall fra mange fylker som ikke er rammet av nedgang i oljeindustrien, sa finansminister Siv Jensen under innlegget på SMB-dagen i Trondheim.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Styrket forvaltning av pensjonsfondet

  02.02.2016

  Vi styrker forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, «oljefondet», med nye krav fra 1. februar til rapportering og styring av risiko. Samtidig vurderer vi hvordan strategien for fondet kan videreutvikles. Unoterte investeringer, aksjeandelen i fondet og styringsstrukturen for Norges Bank er temaer vi utreder.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Innlegg på DFØs styringskonferanse 2016

  25.01.2016

  - Gode beslutningsgrunnlag er avgjørende for å gjennomføre den politikk regjeringen ønsker å føre. Et godt beslutningsgrunnlag er nødvendig for å velge tiltak som best mulig bidrar til å oppnå politiske mål. Uten god utredning av konsekvenser vil en møte problemer når tiltakene skal gjennomføres, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg.

  Av: Finansminister Siv Jensen