Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 121-140 av 168 treff.

 • Arbeidsledigheten må ned

  19.01.2016

  Det å ha en jobb er trolig det som betyr aller mest for folk. Regjeringens viktigste oppgave er at flest mulig har en jobb å gå til og inntekt til å forsørge seg og familien, skriver finansminister Siv Jensen i en kronikk i Stavanger Aftenblad.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Enklere skatteregler og styrket rettssikkerhet

  11.12.2015

  I møte med skatteloven har for mange enkeltpersoner og bedrifter støtt på problemer. Nå fremmer regjeringen forslag for å styrke skattyteres rettsikkerhet og forenkle regelverket.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Havbrukskonferanse 2015

  24.11.2015

  Takk for invitasjonen! Jeg skal hilse fra fiskeriministeren. Hun beklager at hun ikke kan være her i år, men vi er helt enig: Havbruksnæringen er en av Norges viktigste framtidsnæringer.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Innledning til Skattedirektoratets Skattekonferanse 2015

  10.11.2015

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Tale til Nito kongressen 2015

  22.10.2015

  Delegater. Kjære ingeniører og teknologer, takk for invitasjonen. Det er krevende tider for i norsk økonomi. Ingeniørene er en av de yrkesgruppene som rammes av det bratte fallet i oljeprisen som vi har sett det siste året.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling

  14.10.2015

  Bakteppet for årets budsjettforslag er en situasjon der oljen ikke lenger er den samme vekstmotoren i norsk økonomi. Enkelte landsdeler rammes av økt ledighet og deler av norsk næringsliv må legge om til ny virksomhet. Regjeringens svar er et budsjett som legger til rette for vekst i privat, konkurranseutsatt næringsliv, flere arbeidsplasser, ny aktivitet, og omstilling.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Finanstalen

  07.10.2015

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Mer finansiell åpenhet

  16.09.2015

  Regjeringen har i løpet av 2015 sørget for økt åpenhet om ressursbruk og resultater i statlige virksomheter, og vi etablerer et nytt aksjeeierregister.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Skattekutt virker

  20.08.2015

  Norge har et høyt skattenivå sammenlignet med de fleste OECD-land. Regjeringen ønsker å redusere skattene og forbedre skattesystemet slik at det stimulerer til vekst, investeringer, sparing og arbeid. Det har vært en viktig del av vår politikk siden vi dannet regjering.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Skattekutt for vekst

  06.08.2015

  Det norske skattenivået er for høyt. Norge har det nest høyeste skattenivået blant OECD-landene i forhold til verdiskapningen i fastlandsøkonomien. Regjeringen ønsker å forbedre skattesystemet slik at det stimulerer til vekst, investeringer, sparing

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Grunnløse påstander i BT

  16.06.2015

  Bergens Tidende har den siste uken satt søkelys på Regjeringens arbeid for en bedre skatte- og avgiftsforvaltning. Jeg ser behov for å forklare hvorfor Regjeringen har igangsatt dette viktige arbeidet og samtidig oppklare noen åpenbare feil.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Dropp symbolpolitikk med folks sparepenger

  18.05.2015

  Jeg er glad for at Arbeiderpartiet i Aftenposten 12. mai sier de fortsatt støtter hovedprinsippene som er lagt til grunn for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Utgangspunktet for arbeidet med fondet er hvordan vi best kan oppnå en langsiktig og god forvaltning. Da må en følge en investeringsstrategi som er faglig fundert. Dessverre legger Jonas Gahr Støre i denne saken mer vekt på politiske utspill uten klare formål eller begrunnelser.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Et budsjett for omstilling

  12.05.2015

  Regjeringen legger i dag fram Revidert nasjonalbudsjett for 2015. Budsjettet er godt tilpasset utfordringene norsk økonomi nå møter. Vi gjennomfører tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Et fond for fremtidige generasjoner

  09.05.2015

  Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør seg til overdommer over markedet og faglig ekspertise når han vil trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kull. Oljefondets investeringer i kull har vært vurdert av en gruppe norske og internasjonale eksperter på finansielle spørsmål, etikk og klimaøkonomi. Deres konklusjon er at det verken er etiske eller finansielle grunner for å trekke fondet ut av alle kullselskaper.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • The Management of the Norwegian Petroleum Wealth

  15.04.2015

  It is an honour for me to give this talk on the management of the Norwegian Petroleum wealth and the Government Pension Fund Global. I would like to thank the sponsors, the Columbia Center on Sustainable Investment, the Tamer Social Enterprise Program, and the Center on Global Economic Governance, for hosting this event.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Et klokere skattesystem

  24.03.2015

  Vi er inne i en lenge varslet omstilling i Norge. En omstilling som ser ut til å måtte gå raskere enn mange kunne forutse når oljeprisen lå på toppen i fjor sommer.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Kampen mot svart arbeid

  17.03.2015

  De faglige rådene har vært klare lenge: Å samordne skatteoppkreveroppgavene med tilsvarende oppgaver i Skatteetaten vil gi en mer effektiv tjeneste med høyere kvalitet, mer forenkling og mer rettssikkerhet for borgerne, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Faglig enighet om skatteinnkreving

  16.03.2015

  Arbeidslivkriminalitet må bekjempes, og de faglige rådene om hvordan er entydige: Skatteetaten må innkreve skattene, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Utfordringer for norsk økonomi

  24.02.2015

  Det er urolige tider både i internasjonal og norsk økonomi. Oljeprisen har falt kraftig, og usikkerheten om utsiktene for den økonomiske utviklingen har økt. Det setter vår evne til omstilling i arbeidsmarkedene, næringslivet og offentlig sektor på prøve, sa finansminister Siv Jensen på YS sin inntektspolitiske konferanse.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Ingen skattesmell

  16.02.2015

  Ukeavisen ledelse skriver 6. februar om regjeringens forslag om å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, som nå er på høring. Jeg kan berolige alle om at risikoen for "skattesmell" er langt lavere enn motstanderne av forslaget liker å gi uttrykk for.

  Av: Finansminister Siv Jensen