Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 121-140 av 160 treff.

 • Skattekutt virker

  20.08.2015

  Norge har et høyt skattenivå sammenlignet med de fleste OECD-land. Regjeringen ønsker å redusere skattene og forbedre skattesystemet slik at det stimulerer til vekst, investeringer, sparing og arbeid. Det har vært en viktig del av vår politikk siden vi dannet regjering.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Skattekutt for vekst

  06.08.2015

  Det norske skattenivået er for høyt. Norge har det nest høyeste skattenivået blant OECD-landene i forhold til verdiskapningen i fastlandsøkonomien. Regjeringen ønsker å forbedre skattesystemet slik at det stimulerer til vekst, investeringer, sparing

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Grunnløse påstander i BT

  16.06.2015

  Bergens Tidende har den siste uken satt søkelys på Regjeringens arbeid for en bedre skatte- og avgiftsforvaltning. Jeg ser behov for å forklare hvorfor Regjeringen har igangsatt dette viktige arbeidet og samtidig oppklare noen åpenbare feil.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Dropp symbolpolitikk med folks sparepenger

  18.05.2015

  Jeg er glad for at Arbeiderpartiet i Aftenposten 12. mai sier de fortsatt støtter hovedprinsippene som er lagt til grunn for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Utgangspunktet for arbeidet med fondet er hvordan vi best kan oppnå en langsiktig og god forvaltning. Da må en følge en investeringsstrategi som er faglig fundert. Dessverre legger Jonas Gahr Støre i denne saken mer vekt på politiske utspill uten klare formål eller begrunnelser.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Et budsjett for omstilling

  12.05.2015

  Regjeringen legger i dag fram Revidert nasjonalbudsjett for 2015. Budsjettet er godt tilpasset utfordringene norsk økonomi nå møter. Vi gjennomfører tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Et fond for fremtidige generasjoner

  09.05.2015

  Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør seg til overdommer over markedet og faglig ekspertise når han vil trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kull. Oljefondets investeringer i kull har vært vurdert av en gruppe norske og internasjonale eksperter på finansielle spørsmål, etikk og klimaøkonomi. Deres konklusjon er at det verken er etiske eller finansielle grunner for å trekke fondet ut av alle kullselskaper.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • The Management of the Norwegian Petroleum Wealth

  15.04.2015

  It is an honour for me to give this talk on the management of the Norwegian Petroleum wealth and the Government Pension Fund Global. I would like to thank the sponsors, the Columbia Center on Sustainable Investment, the Tamer Social Enterprise Program, and the Center on Global Economic Governance, for hosting this event.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Et klokere skattesystem

  24.03.2015

  Vi er inne i en lenge varslet omstilling i Norge. En omstilling som ser ut til å måtte gå raskere enn mange kunne forutse når oljeprisen lå på toppen i fjor sommer.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Kampen mot svart arbeid

  17.03.2015

  De faglige rådene har vært klare lenge: Å samordne skatteoppkreveroppgavene med tilsvarende oppgaver i Skatteetaten vil gi en mer effektiv tjeneste med høyere kvalitet, mer forenkling og mer rettssikkerhet for borgerne, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Faglig enighet om skatteinnkreving

  16.03.2015

  Arbeidslivkriminalitet må bekjempes, og de faglige rådene om hvordan er entydige: Skatteetaten må innkreve skattene, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Utfordringer for norsk økonomi

  24.02.2015

  Det er urolige tider både i internasjonal og norsk økonomi. Oljeprisen har falt kraftig, og usikkerheten om utsiktene for den økonomiske utviklingen har økt. Det setter vår evne til omstilling i arbeidsmarkedene, næringslivet og offentlig sektor på prøve, sa finansminister Siv Jensen på YS sin inntektspolitiske konferanse.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Ingen skattesmell

  16.02.2015

  Ukeavisen ledelse skriver 6. februar om regjeringens forslag om å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, som nå er på høring. Jeg kan berolige alle om at risikoen for "skattesmell" er langt lavere enn motstanderne av forslaget liker å gi uttrykk for.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Haugesundskonferanse 2015: Sundvollen to år etter - hva ble det så langt?

  03.02.2015

  Sjekkes mot fremføring Se lysarkene fra presentasjonen her Kjære alle sammen Takk for invitasjonen til å delta på Haugesundkonferansen. Dette er andre gang jeg deltar på denne konferansen – og det er en glede å være her for første gang

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Digitalisering av finansbransjen - Er Norge klar for den?

  27.01.2015

  - Stadig bedre digitale tilbud har endret kundeatferden. Utviklingen har vært framskyndet av prisforskjeller som har stimulert oss til å velge vekk dyre papirbaserte tjenester, sa finansminister Siv Jensen under sin innledning til LOs finanskonferanse.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Muligheter og utfordringer for norsk økonomi

  13.01.2015

  Sjekkes mot framføring Se lysarkene fra presentasjonen her Tusen takk for invitasjonen! Jeg vil benytte denne anledningen til å si litt om utsiktene for norsk økonomi fremover. Jeg vil nok gripe det an litt bredere enn bare å se på

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • En effektiv og moderne skatteoppkreving

  11.12.2014

  - Det er bred politisk enighet om at det er viktig med bedre bekjempelse av svart økonomi, god rettsikkerhet for skattytere, forenkling for næringslivet, sterke regionale kompetansemiljøer og effektiv bruk av samfunnets ressurser. Å samle all forvaltning av skatt og avgift i Skatteetaten er et avgjørende bidrag til dette, skriver finansminister Siv Jensen i Nationen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Skatteoppkrevingen kan bli langt bedre

  26.11.2014

  - I en kronikk i Kommunal Rapport den 14. november hevder Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) at Norge kan miste betydelige inntekter dersom skatteinnkrevingen blir overført til Skatteetaten. Vårt forslag bygger på to NOUer og flere grundige faglige utredninger. Jeg er derfor trygg på at å samle ansvaret for skatter og avgifter i Skatteetaten er den klart beste løsningen, også for å sikre skatteinntektene til fellesskapet, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Trenger vi avvenning fra oljeavhengigheten?

  17.11.2014

  - Vi er i gang med en rekke viktige reformer som kan øke produktiviteten, konkurransekraften og sysselsettingen i næringslivet. Og når regjeringen snakker om konkurransekraft mener vi summen av hvor godt vi bruker ressursene våre i dag, og hvor tilpasningsdyktig og nyskapende vi er, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Reformtørkens tid er over

  15.11.2014

  - Regjeringens budsjettforslag som nå diskuteres i Stortinget, peker i en klar retning: Vi fornyer offentlig sektor. Åtte år med rød-grønn reformtørke er over. Effektivisering og modernisering er ikke bare noe vi skal holde oss med i festtaler, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv

  26.09.2014

  - Det går godt i norsk økonomi. Verdiskapingen per innbygger er blant de høyeste i verden. Sysselsettingen er høy, arbeidsledigheten lav og inntektene jevnt fordelt. Norge skårer høyt i undersøkelser om folks oppfatning av egen livskvalitet og lykke, sa finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

Til toppen