Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 141-160 av 168 treff.

 • Haugesundskonferanse 2015: Sundvollen to år etter - hva ble det så langt?

  03.02.2015

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Digitalisering av finansbransjen - Er Norge klar for den?

  27.01.2015

  - Stadig bedre digitale tilbud har endret kundeatferden. Utviklingen har vært framskyndet av prisforskjeller som har stimulert oss til å velge vekk dyre papirbaserte tjenester, sa finansminister Siv Jensen under sin innledning til LOs finanskonferanse.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Muligheter og utfordringer for norsk økonomi

  13.01.2015

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • En effektiv og moderne skatteoppkreving

  11.12.2014

  - Det er bred politisk enighet om at det er viktig med bedre bekjempelse av svart økonomi, god rettsikkerhet for skattytere, forenkling for næringslivet, sterke regionale kompetansemiljøer og effektiv bruk av samfunnets ressurser. Å samle all forvaltning av skatt og avgift i Skatteetaten er et avgjørende bidrag til dette, skriver finansminister Siv Jensen i Nationen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Skatteoppkrevingen kan bli langt bedre

  26.11.2014

  - I en kronikk i Kommunal Rapport den 14. november hevder Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) at Norge kan miste betydelige inntekter dersom skatteinnkrevingen blir overført til Skatteetaten. Vårt forslag bygger på to NOUer og flere grundige faglige utredninger. Jeg er derfor trygg på at å samle ansvaret for skatter og avgifter i Skatteetaten er den klart beste løsningen, også for å sikre skatteinntektene til fellesskapet, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Trenger vi avvenning fra oljeavhengigheten?

  17.11.2014

  - Vi er i gang med en rekke viktige reformer som kan øke produktiviteten, konkurransekraften og sysselsettingen i næringslivet. Og når regjeringen snakker om konkurransekraft mener vi summen av hvor godt vi bruker ressursene våre i dag, og hvor tilpasningsdyktig og nyskapende vi er, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Reformtørkens tid er over

  15.11.2014

  - Regjeringens budsjettforslag som nå diskuteres i Stortinget, peker i en klar retning: Vi fornyer offentlig sektor. Åtte år med rød-grønn reformtørke er over. Effektivisering og modernisering er ikke bare noe vi skal holde oss med i festtaler, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv

  26.09.2014

  - Det går godt i norsk økonomi. Verdiskapingen per innbygger er blant de høyeste i verden. Sysselsettingen er høy, arbeidsledigheten lav og inntektene jevnt fordelt. Norge skårer høyt i undersøkelser om folks oppfatning av egen livskvalitet og lykke, sa finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Introductory speech at EU Heads of Mission meeting

  09.09.2014

  "I am very glad to be here because European cooperation is so important to us, both economically and politically. The EU and EU member countries are among our closest partners. The geopolitical crisis in Ukraine has reminded us how important it is to stay together and defend our values", said Minister of Finance, Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Skatteetatens samfunnsoppdrag – nå og i fremtiden

  03.09.2014

  - Skatteetaten blir av mange sett opp til når det gjelder fornying og modernisering av egne tjenester. Det gjør meg stolt som øverste sjef for etaten. Jeg oppfatter Skatteetatens medarbeidere som endringsdyktige og utviklingsorienterte, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag på konferansen til NTL Skatt.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • En bedre og mer effektiv skatteinnkreving

  22.08.2014

  Fungerende ordfører i Gratangen, Rita H. Roaldsen, uttrykker i Harstad Tidende 11. august bekymring for at regjeringens varslede planer om å flytte skatteinnkrevingen til Skatteetaten vil sentralisere arbeidsplasser til Oslo, svekke fagmiljøene og fjerne lokalkunnskapen. Jeg mener Roaldsen tar feil, og at hun tydeligvis ikke har lest Regjeringens budskap godt nok, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Bankene trenger konkurranse

  28.04.2014

  God konkurranse mellom bankene er viktig for norsk økonomi, og kan gi forbrukerne lavere priser og bedre tilbud. I Finansmarknadsmeldinga 2013 varsler jeg flere initiativ som kan styrke konkurransen mellom bankene, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Finansnæringens dag 2014: Viktige veivalg

  08.04.2014

  Finansnæringens tjenester gjør en forskjell i folks og bedrifters hverdag. Og næringen leverer viktig infrastruktur for å holde hjulene i økonomien i gang. Jeg er derfor glad for å komme hit for å diskutere aktuelle spørsmål i finanssektoren og snakke om viktige veivalg som har betydning for næringen og vekstkraften i norsk økonomi, sa finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • The Norwegian Government Pension Fund Global - a financial investor, not a political policy tool

  04.04.2014

  Over the last few months Norway has witnessed a political debate about whether the Government Pension Fund Global (GPFG) should divest from all coal or petroleum companies. Today we announce that we have asked an Expert Group to look at how we should address the issue of climate gas emissions from coal and petroleum companies. The Expert Group's conclusions will be presented in Autumn 2014. However, independently of its recommendations, the GPFG will continue to be a well-diversified, global financial investor and not a policy tool, says Minister of Finance Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • En ansvarlig forvaltning av pensjonsfondet

  04.04.2014

  Åpenhet og etisk bevissthet skal prege forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. I den årlige meldingen om fondet, som vi legger frem i dag, legger vi derfor opp til å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer, skriver finansminister Siv Jensen i DN.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Vi må være produktive

  24.03.2014

  Hvis vi klarer å øke produktiviteten med så lite som 0,2 pst. per år, vil det bety mer for våre løpende inntekter rundt år 2060 enn forventet avkastning av hele Statens pensjonsfond utland. Det gir grunn til å ta spørsmålet om produktivitetsutvikling på alvor, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Lønnsvekst og utfordringer for norsk økonomi

  18.03.2014

  Aftenpostens lederartikkel 14. mars tolker SSBs Økonomisk Utsyn 2013 som en kritikk av Regjeringens politikk. Jeg mener SSBs synspunkter er godt i tråd med hvordan Regjeringen beskrev situasjonen i tilleggsproposisjonen om budsjettet for 2014.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Begrunnet bekymring

  11.03.2014

  VGs leder 7. mars hevder at statsminister Erna Solberg og jeg utviser en «overdreven bekymring» når vi peker på at veksten i produktiviteten har falt de senere årene, mens lønningene har fortsatt å øke markert.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Det er resultatene som teller

  28.02.2014

  Med fem grep vil Regjeringen de neste fire årene bidra til riktigere ressursbruk de neste førti årene. Gjennom økt produktivitet kan vi gjøre et godt Norge i dag til et enda bedre Norge i framtiden, skriver finansminister Siv Jensen i en kronikk i Adresseavisen i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Effektiv ressursbruk og produktivitet

  25.02.2014

  Ett av hovedmålene for Fremskrittspartiet og Høyre er å løfte konkurransekraften for næringslivet i fastlands-Norge, slik at det skapes flere trygge arbeidsplasser og at finansieringen av velferdsordningene blir sterkere, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag på NTNU.

  Av: Finansminister Siv Jensen