Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 141-154 av 154 treff.

 • En ansvarlig forvaltning av pensjonsfondet

  04.04.2014

  Åpenhet og etisk bevissthet skal prege forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. I den årlige meldingen om fondet, som vi legger frem i dag, legger vi derfor opp til å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer, skriver finansminister Siv Jensen i DN.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Vi må være produktive

  24.03.2014

  Hvis vi klarer å øke produktiviteten med så lite som 0,2 pst. per år, vil det bety mer for våre løpende inntekter rundt år 2060 enn forventet avkastning av hele Statens pensjonsfond utland. Det gir grunn til å ta spørsmålet om produktivitetsutvikling på alvor, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Lønnsvekst og utfordringer for norsk økonomi

  18.03.2014

  Aftenpostens lederartikkel 14. mars tolker SSBs Økonomisk Utsyn 2013 som en kritikk av Regjeringens politikk. Jeg mener SSBs synspunkter er godt i tråd med hvordan Regjeringen beskrev situasjonen i tilleggsproposisjonen om budsjettet for 2014.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Begrunnet bekymring

  11.03.2014

  VGs leder 7. mars hevder at statsminister Erna Solberg og jeg utviser en «overdreven bekymring» når vi peker på at veksten i produktiviteten har falt de senere årene, mens lønningene har fortsatt å øke markert.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Det er resultatene som teller

  28.02.2014

  Med fem grep vil Regjeringen de neste fire årene bidra til riktigere ressursbruk de neste førti årene. Gjennom økt produktivitet kan vi gjøre et godt Norge i dag til et enda bedre Norge i framtiden, skriver finansminister Siv Jensen i en kronikk i Adresseavisen i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Effektiv ressursbruk og produktivitet

  25.02.2014

  Ett av hovedmålene for Fremskrittspartiet og Høyre er å løfte konkurransekraften for næringslivet i fastlands-Norge, slik at det skapes flere trygge arbeidsplasser og at finansieringen av velferdsordningene blir sterkere, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag på NTNU.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Få ord om viktig nytt

  10.02.2014

  Aftenpostens leder 7.02.14 skaper inntrykk av at min brevveksling med Finanstilsynet ikke er viktig. Det står imidlertid i kontrast til hva lederen selv trekker fram; at vi klargjør viktigheten av fleksibilitet i bankenes praktisering av retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis til bolig. Vi presiserer blant annet at lån ned mot 10 prosent egenkapitalandel kan være tilstrekkelig, gitt betjeningsevne og god spareatferd. Man må også legge vekt på lånsøkernes fremtidige evne til å betjene lånet, skriver finansminister Siv Jensen i Aftenposten.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Nye tider

  07.02.2014

  Produktivitetsveksten i norsk økonomi holdt seg godt oppe gjennom 1990-tallet og fram til midten av forrige tiår. De siste åtte årene har imidlertid veksten i produktiviteten vært svak. For å sikre arbeidsplasser og vårt fremtidige velferdsnivå, må vi tenke nytt, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Eiendomsbransjen og boligmarkedet

  06.02.2014

  Prisen på olje er kanskje den prisen som betyr mest for norsk økonomi. Men jeg tror ikke jeg tar mye feil om jeg sier at prisen på bolig er den prisen som blir mest diskutert. Og med god grunn, for prisene på bolig er ikke statiske. Store endringer i boligprisen kan ha betydelige konsekvenser, både for den enkeltes privatøkonomi og for samfunnsøkonomien, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg på Eff-dagen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Økt produktivitet, vekstkraft og stabilitet

  03.02.2014

  Sammenliknet med mange av våre handelspartnere har norsk økonomi klart seg bra over lang tid. Ledigheten er lav og sysselsettingen er økende. Nedgangen i aktiviteten i kjølvannet av finanskrisen var nokså moderat, og veksten tok seg raskt opp igjen etter krisen, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Konkurranse fra EU

  14.01.2014

  Det skjer mye i landene rundt oss. Den norske debatten må ta inn over seg de endringene vi på ulike områder ser skjer i Europa. Og politikken må tilpasses de utviklingstrekkene vi ser.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Fond for velferd, ikke politikk

  29.11.2013

  Over tid, og med vekslende flertall på Stortinget, har norske politikere bidratt til å skille klart mellom de investeringsvalgene som tas for forvaltingen av Statens pensjonsfond utland og de prioriteringene som gjøres i statsbudsjettet. Dette skillet må vi videreføre, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Finanstalen II

  08.11.2013

  Jeg ser frem til konstruktive debatter og forhandlingene i Stortinget. Gode ideer fra Stortinget vil ikke automatisk bli motarbeidet og oversett av regjeringen. Tvert i mot vil vi lytte til innspill og komme frem til gode løsninger i fellesskap til beste for landet. Det er det politikk handler om, uavhengig av partifarge.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Fortsatt aktivt arbeid for å sikre den norske innskuddsgarantien

  25.10.2013

  I Norge garanteres bankinnskudd opp til 2 millioner kroner per innskyter per bank. Solide banker og en god og troverdig innskuddsgarantiordning er viktige deler av norsk finansregulering som bidrar til stabilitet og ro rundt bankene i økonomiske nedgangstider. Jeg kan forsikre at jeg vil følge opp det gode arbeidet som, med støtte fra alle partiene på Stortinget, er gjort for å få beholde den norske innskuddsgarantiordningen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

Til toppen