Taler og innlegg av statssekretær Jørgen Næsje

Viser 1-20 av 23 treff.

 • Regjeringen ønsker en god skattefunn-ordning

  18.12.2019

  Jeg er enig med Mads Haaland-Paulsen i Get Started at skattefunn-ordningen er et viktig virkemiddel for å fremme nyskaping og innovasjon. Derfor har regjeringen for neste år blant annet foreslått å øke timesatsen. Det er riktig at EU setter

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje Innlegg i Finansavisen 18. desember 2019

 • Ikke dobbelt så dyrt

  13.11.2019

  Jærbladet stiller i sin leder 23. oktober spørsmål om det blir dobbelt så dyrt når staten skal overta etter den lokale kemneren. Det vil det selvsagt ikke. I 2021, det første hele året for den nye ordningen, vil 1105 millioner kroner trekkes ut fra

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje Innlegg i Jærbladet 13. november 2019

 • Trening sponset av jobben har alltid vært skattepliktig

  01.11.2018

  - Regjeringen og Stortinget har klargjort at ansvaret for innrapporteringen av fordeler du får gjennom jobben fra andre enn arbeidsgiver, som f.eks. sponset trening, skal ligge hos arbeidsgiver, skriver statssekretær Jørgen Næsje (Frp).

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje

 • God fremtidsrettet skatteservice

  16.03.2017

  - Det bør alltid være politikernes plikt å sørge for en best mulig bruk av fellesskapets ressurser. Det skylder vi skattebetalerne. Den nye kontorstrukturen vil gi Skatteetaten mer slagkraft på prioriterte områder, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP).

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje Debattinnlegg i Hallingdølen

 • Virksomhet i Norge bør skatte hit

  14.03.2017

  - Regjeringen er enig med Linn Anker Sørensen (DN 8. mars) i at det er viktig å motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget. Temaet var godt dekket i Skatteutvalgets utredning og i regjeringens skattemelding, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP).

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje Debattinnlegg i Dagens Næringsliv

 • Ny skatteforvaltningslov gir bedre rettssikkerhet

  17.01.2017

  - Jeg mener ny skatteforvaltningslov er et stort skritt i riktig retning av å bedre legge til rette for rettsikkerhet og riktig beskatning, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP).

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje Debattinnlegg i Finansavisen

 • God ordning for aksjesparing

  16.01.2017

  - Utbytte og gevinster fra aksjer som eies direkte, skattlegges i dag med en noe høyere sats enn for eksempel renteinntekter. Dette er basert på et bredt forlik i Stortinget. Uttak av gevinster fra aksjesparekontoen skattlegges på samme måte, skriver statssekretær i Finansdepartementet Jørgen Næsje (FrP).

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje Debattinnlegg i Dagens Næringsliv

 • Regjeringen jobber aktivt mot skatteunndragelser

  21.12.2016

  Skadevirkningene av kapitalflukt og skatteunndragelser er alvorlige, og utgjør en trussel for inntektsgrunnlaget i mange land. Regjeringen arbeider for å finne gode, robuste og fremtidsrettede løsninger for hvordan man skal kunne bekjempe ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelser, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP).

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje Debattinnlegg i Dagens Næringsliv

 • Forutsigbare bilavgifter

  15.11.2016

  Regjeringen har lagt vekt på å føre en forutsigbar bilavgiftspolitikk sammen med samarbeidspartiene på Stortinget, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP).

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje Debattinnlegg i Finansavisen

 • Uendret skatt og bedre investeringsinsentiver for norsk vannkraft

  27.10.2016

  Skatteomvekslingen for vannkraftnæringen innebærer lavere selskapsskatt og en tilsvarende høyere grunnrenteskatt. På samme måte som for annen virksomhet vil redusert selskapsskatt gjøre flere prosjekter lønnsomme, skriver statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Nationen i dag.

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje

 • Skatt på sekundærbolig

  21.10.2016

  Hugo P. Matre og Anders Storeng kritiserer regjeringens forslag om å redusere verdsettingen av gjeld tilordnet sekundærbolig i formuesskatten (DN 15/10). Her er det nødvendig med noen faktabaserte oppklaringer, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i DN i dag.

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje

 • Momskompensasjon til boliger

  20.10.2016

  I Kommunal Rapport 13. oktober etterlyser økonomisjef Stein Kittelsen i Klepp kommune Finansdepartementets klargjøring av begrepet boliger med sosiale formål i merverdiavgiftskompensasjonsloven. Jeg vil oppklare dette. Finansdepartementet slutter seg til Skattedirektoratets tolkning om at vanlige boliger til vanskeligstilte ikke omfattes av kompensasjonsordningen, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Kommunal Rapport.

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje

 • Bøndene kommer godt ut

  14.10.2016

  Politisk redaktør i Nationen Kato Nykvist har 7. oktober en bredside mot Regjeringens oppfølgning av lovnaden om målrettede skattelettelser for bøndene. Han hevder at skattetrykket på næringen øker. Det er feil, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Nationen i dag.

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje

 • Feilaktig om kraftskatt

  11.10.2016

  Regjeringen legger om det norske skattesystemet i en mer vekstvennlig retning der skattene med størst vridninger reduseres. Da er det viktig å bevare provenyet fra grunnrenteskattene på vannkraft og petroleum, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Nationen i dag.

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje

 • Finansskatt gir likere vilkår

  11.10.2016

  De siste tre årene har finansnæringen fått store lettelser i selskapsskatten. Finansnæringen klager nå høylytt over finansskatten som innføres til neste år, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Stavanger Aftenblad i dag.

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje

 • Styrket rettssikkerhet

  27.08.2016

  I den nye skatteforvaltningsloven samler og forenkler vi regelverket. På den måten styrker vi skattyternes rettssikkerhet og legger til rette for en effektiv forvaltning, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Dagens Næringsliv i dag.

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje

 • Ikke urimelig med finansskatt

  26.08.2016

  Et bredt flertall på Stortinget går inn for at det skal innføres finansskatt fra 2017. Regjeringen vil legge fram et konkret forslag til finansskatt i neste års statsbudsjett, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Dagsavisen i dag.

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje

 • Men dere har en fordel

  22.08.2016

  Regjeringen jobber med en finansskatt på oppdrag fra Stortinget. Utgangspunktet er at dette skal være en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting, og sees i lys av at sektoren er unntatt fra merverdiavgift, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Dagsavisen i dag.

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje

 • Ikke negativ særbehandling

  15.08.2016

  I Dagsavisen 10. august påstår Idar Kreutzer i Finans Norge at «finansnæringen allerede betaler svært mye skatt» og at innføring av en finansskatt vil føre til en «negativ særbehandling» av finansnæringen. Dette fortjener en kort kommentar, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Dagsavisen i dag.

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje

 • Vi jobber for åpenhet

  15.08.2016

  Norge er en pådriver i det internasjonale arbeidet for å bekjempe skatteunndragelser over landegrenser, og har satt i gang en rekke tiltak for å sikre åpenhet rundt kapitalstrømmer, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Dagens Næringsliv i dag.

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje