Taler og innlegg av statssekretær Marianne Groth

  • Bærekraftig velferd med mindre oljepenger

    I DN 16.10.2019 skriver professor Knut Anton Mork at ingen nevner de store ekstrainntektene som staten har fått fra fastlandsøkonomien på grunn av ringvirkninger av oljevirksomheten. Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Det er nettopp dette som er bakgrunnen for at Regjeringen siden 2013 har arbeidet med omstillingen til en økonomi med flere ben å stå på.

    Av: Statssekretær Marianne Eikvåg Groth Innlegg i Dagens Næringsliv

  • Ny styringsstruktur for SPU

    Regjeringens forslag til ny organisering av Norges Bank gir for første gang en helhetlig styringsstruktur for både sentralbanken og Statens pensjonsfond utland (SPU). Det er en nødvendig tilpasning til nye behov og styrker styringen med fondet.

    Av: Statssekretær Marianne Eikvåg Groth Innlegg i Finansavisen

Til toppen