Nett-TV: EHiN 2015, dag 1

EHiN 2015 ble arrangert av IKT-Norge i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet 9. - 10. november.

Konferansen første dag (9. november) kan ses her:

Les mer om EHiN og se programmet

 

En feil har oppstått ved lastingen av sendingen

 

 

Se sendingen fra dag 2