Nett-TV: Partsmøte Vannprotokollen

Nett-TV

Europeiske ledere fra helse- og miljøsektoren møtes i Oslo for å diskutere sikkerhetsutfordringer for vann og helse mandag 25. - onsdag 27. november.

En rekke land samles i Oslo til det tredje møtet om den europeiske protokollen for vann og helse. I tre dager skal viktige spørsmål angående tilgang til rent vann og forsvarlig avløp i den europeiske regionen diskuteres. På agendaen står blant annet sikring av lik tilgang til vann og avløpstjenester. I Europa er det fremdeles 19 millioner som ikke har tilgang til sikre vannkilder og 67 millioner mangler tilgang til forsvarlige avløpstjenester. Mer enn 13.000 barn under 14 år dør hvert år av vannbåren diaré. Protokollen er et viktig verktøy for å kunne endre denne situasjonen.

Følg møtet direkte: