Nett-TV: Toppmøte om ungdomshelse

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer toppmøte om ungdomshelse torsdag 18. februar på Lillehammer. Deler av møtet blir streamet.

Unge i dag røyker mindre, drikker mindre og trener mer enn foreldrene sine. Mange trives på skolen og har gode relasjoner til både venner og foreldre. Likevel er det en del som strever. Ungdata-undersøkelsen viser at mange unge opplever sosialt press og ensomhet.

Se programmet for Toppmøte om ungdomshelse

Følg Toppmøte for ungdomshelse direkte fra kl. 10.00-12.00: