Prioriteringer under Slovakias formannskap i EU

1. juli 2016 overtok Slovakia formannskapet i EU etter Nederland. Dette er første gang Slovakia har formannskapet i EU.

Det slovakiske formannskapets prioriteringer vil samlet sett dreie seg rundt fire hovedområder:

  • et økonomisk sterkere EU,
  • modernisert indre marked,
  • en bærekraftig migrasjons- og asylpolitikk,
  • et globalt engasjert Europa.

Slovakias formannskap vil bli preget av de politiske utfordringene i EU, spesielt i kjølvannet av Storbritannias Brexit-folkeavstemning.

På helse- og mattrygghetsområdet planlegger formannskapet arbeid blant annet innenfor forebygging av tuberkulose, legemiddelberedskap og vaksinasjon, og ernæringsinnhold i industrifremstilte næringsmidler.

Viktige datoer under formannskapet:

  • Uformelle helseministermøtet i Bratislava 3. - 4. oktober
  • Forebygging av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) og arbeid for en sunnere livsstil i Bratislava 20-21. september
  • Alzheimerkonferanse i Bratislava 29. november
  • Digital Singel Market in the Food Chain i Brussel i november for å forberede IMSOC (Integrated Management System for Official Controls)

Les mer om det slovakiske formannsskapet