Samarbeidsavtale med Moldova på helseområdet

En intensjonsavtale mellom Norge og Moldova ble underskrevet av landenes helseministre 19. mai 2014.

Formålet med avtalen er å utveksle informasjon om helse- og omsorgstjenestene, folkehelse, primærhelse og helsesystemer, herunder e-helse. Avtalen gjelder til 2020, men gir mulighet for forlengelse. I avtalen gis det mulighet for at landene kan ha besøksutveksling av spesialister, samarbeid mellom landenes folkehelseinstitutter, kommuner, sykehus og medisinske fakulteter. Tiltak for samarbeidet er nærmere nedfelt i et to-årige arbeidsprogram.

Det er valgt norske og moldovske deltakere innenfor de ulike prosjektområdene. Norske deltakere er i første rekke Akershus universitetssykehus HF (Ahus) for blant annet sykehusorganisering og universitetssykehus, Nasjonalt senter for e-helseforskning for e-helse, Drammen kommune for folkehelsearbeid i kommunene og Oslo kommune (bydel St. Hanshaugen og Ullern) for palliasjon/hjemmetjenester og hverdagsmestring. 

Les avtalen mellom Moldova og Norge (pdf)