Nett-TV: Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2014

Nett-TV

Temaene som ble tatt opp på konferansen var blant annet forebygging på tvers av etater og organisasjoner med eksempler fra Norge, Sverige og Finland.

Konferansen på radikalisering.no

Del I

Velkommen
Ida Dahl Nilssen, konferansier
Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen

Innledning
Anders Anundsen, justis- og beredskapsminister

Ekstremisme i Norge
Jon Fitje Hoffmann, fagdirektør ved strategisk analyse i Politiets sikkerhetstjeneste 

Forebygging av høyreekstremisme: Toleransprosjektet og Kungälvsmodellen. Christer Mattsson, leder Toleransprosjektet 

Nett-tv Nett-TV: Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2014 Del 1 uten SVT

Se sendingen her

Se sendingen her

Del II 

Behov for en norsk muslimsk identitet Kamran Amir Sheikh, Barnevernspadagogstudent ved Universitetet i Stavanger og tidligere student ved det islamske universitet i Medina

Organisasjoners arbeid mot ekstremisme og radikalisering
Linda Alzaghari, daglig leder Minotenk

VINK København og erfaring med mentorordning fra Danmark
Muhammad Hee, cand.mag i arabisk og prosjektleder i VINK
Mohamad Hassan, tidligere politiassistent og prosjektleder i Nordsjællands politi. Kriminologistudent og mentor i VINK

Nett-tv Nett-TV: Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2014 del 2

Se sendingen her

Se sendingen her

Del III 

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme online
Pekka Hätönen, politibetjent ved Nettpolitiet Helsingfors 

Forskningsprosjekt om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i norske kommuner
Yngve Carlsson, spesialrådgiver i Kommunsektorens organisasjon, KSStig Jarle Hansen, forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Susanne Søholt, forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning

Nett-tv Nett-TV: Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2014 - del 3

Se sendingen her

Se sendingen her

Del IV 

Politiets dialog med trossamfunn
Erik Andersen, politispesialist og trossamfunnkontakt ved Oslo politidistrikt
Methab Afsar, generalsekretær ved Islamsk Råd Norge
 

Oslo: Kommunens og politiets utfordringer, erfaringer og arbeid med radikalisering, ekstremisme og hatkriminalitet
Ove Kristofersen, SaLTo-leder Oslo kommune
Vegar Martinsen, politiførstebetjent ved Oslo politidistrikt

Nett-tv Nett-TV: Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2014 - del 4

Se sendingen her

Se sendingen her