Nett-TV: Pressekonferanse om handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Nett-TV

Regjeringen, representert ved statsministeren og politisk ledelse i ni departementer, legger tirsdag 10. juni fram nye konkrete tiltak for å hindre radikalisering og voldelig ekstremisme.

Regjeringen, representert ved statsministeren og politisk ledelse i ni departementer, legger fram nye konkrete tiltak for å hindre radikalisering og voldelig ekstremisme.