Nett-TV: Forskningsbarometeret og tilstandsrapport for høyere utdanning

Nett-TV

Kunnskapsministeren inviterer til lanseringskonferanse for Forskingsbarometeret og tilstandsrapporten for høgre utdanning. Konferansen kan følges på nett-tv her onsdag 7. mai fra kl. 9:30.

Konferansen tek for seg temaet kvalitet i forsking og høgre utdanning, med særleg fokus på forskermobilitet og på profesjonsfagene.