Nett-tv: NOKUT-konferansen 2013-dag 2

Nett-TV

For 10 år siden ble NOKUT opprettet som en del av kvalitetsreformen. NOKUT markerer 10-års jubilum med jubileumskonferanse den 7. og 8. november på Oslo Kongressenter.

For 10 år siden ble NOKUT opprettet som en del av kvalitetsreformen. NOKUT markerer 10-års jubilum med  jubileumskonferanse den 7. og 8. november på Oslo Kongressenter.

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Konferansen tar utgangspunkt i temaet "Utdanning for arbeidsliv: Hvordan skaffe kandidater med god kvalitet og høy relevans?

På konferansens andre dag vil Utdanningskvalitetsprisen bli delt ut kl 08:30. Kyrre Lekve, assisterende direktør, NIFU, vil lede sesjonen kl 13:30: "Kvalitetsreformen 10 år: Hva nå?"

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner konferansen torsdag 7. november. Av andre innledere kan vi nevne Peter Baur fra Europakommisjonen, administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO, , administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i SINTEF, Sverre Narvesen, og LO-leder Gerd Kristiansen. 

Du kan følge hele konferansen her på regjeringen.no!!

Til toppen