Svar til Stortinget

Stortingsrepresentantene stiller spørsmål til kunnskapsministeren for å få informasjon om bestemte saker.

  • Muntlig spørretime: Stortingsrepresentantene kan stille spørsmål som ikke er meldt på forhånd.
  • Ordinær spørretime: Medlemmer av regjeringen svarer på spørsmål som representantene har levert inn på forhånd.
  • Interpellasjoner er en litt mer omstendelig spørsmålsform. Interpellasjonene gjelder ofte større og politisk viktigere saker, som kan gi grunnlag for debatt.
  • Stortingsrepresentantene kan også sende skriftlige spørsmål til regjeringen, der statsråden må svare innen seks virkedager.

Svar fra Kunnskapsministeren til Stortinget blir publisert på Stortingets nettsider. 

Svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

Statstilskudd til høyskolene NITH, Westerdals og NISS - 12.11.15

Vedrørende statstilskudd NITH, Westerdals og NISS - 24.11.15

Vedrørende statstilskudd til høyskoene NITH, Westyerdals og NISS - 7.12.15

Til toppen