Naturmangfoldloven - hvilken betydning får den?

Avdelingsdirektør Torbjørn Lange i Miljøverndepartementet blir intervjuet av Lasse heimdal i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) om hva den nye Naturmangfoldloven betyr.

Til toppen