Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Invitasjon til innspillsmøte om miljøkriminalitet

Regjeringen skal legge frem en strategi for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt.

Laksegarn
Statens Naturoppsyn (SNO) aksjonerer mot en type miljøkriminalitet: ulovlige laksegarn. Jon Ove Scheie (t.v.) og Olav Inge Edvardsen. Foto: SNO

I forbindelse med dette arbeidet inviterer vi til et innspillsmøte fredag 29. mars 2019 kl. 13.00 til 15.00. Hvis din organisasjon eller virksomhet har kunnskap om eller erfaring med miljøkriminalitet nasjonalt eller internasjonalt, vil vi gjerne høre fra deg. Vi er særlig interessert i områder der det kan være behov for styrket innsats og forslag til hvordan man kan styrke innsatsen.

Statsråd Ola Elvestuen vil ønske velkommen og holde en innledning. Deretter åpnes det for forhåndinnmeldte innlegg. Det legges opp til korte innlegg på maks 5 minutter (det tas forbehold om at taletiden kan bli noe redusert ved mange innmeldte innlegg).

Den tematiske avgrensningen av strategien er ikke endelig avklart, men foreløpig er arbeidet avgrenset til naturkriminalitet, avfall, forurensning, produktkontroll, kulturminnekriminalitet og miljøkriminalitet i polare områder. Arbeidsmiljøkriminalitet og dyrevelferdskriminalitet omfattes ikke. Vi ber om at innlegg forholder seg til denne avgrensningen.

Møtet finner sted i Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongens gate 20 i Oslo.

Påmelding til KLD-Arrangementer@kld.dep.no innen 11. mars 2018. Av påmeldingen må det framgå om man ønsker å holde et innlegg samt eget navn og hvem man representerer/organisasjonstilknytning.

Det er også mulig å gi skriftlig innspill. Skriftlige innspill må sendes til postmottak@kld.dep.no innen 5. april 2019 og merkes med "Innspill miljøkriminalitet" i emnefeltet. Vi ber om at innspill ikke overstiger én A4 side

Obs: Alle innspill er offentlige, jf. offentleglova. Innspillene publiseres fortløpende her på regjeringen.no og journalføres i departementet.

Til toppen