Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2021 fra Klima- og miljødepartementet

Regulering av enkelte produkter av plast i produktforskriften

Fra 3. juli blir det forbudt å bringe i omsetning en rekke engangsprodukter i plast. Forbudet inkluderer blant annet sugerør, engangsbestikk og tallerkener i plast. Omsetningsforbudet gjelder produsenter og importører når de bringer produktet i omsetning for første gang. Lenke:

 Endring i avfallsforskriften kapittel 4 om kasserte kjøretøy

Fra 1. juli gjøres endring i kapittel 4 om kasserte kjøretøy. Endringene innebærer at plikten til å delta i et returselskap for privatpersoner som importerer kjøretøy til Norge til eget bruk er fjernet. Samtidig sørger endringen for at vrakmeldinger som er utstedt av godkjent behandlingsanlegg i andre EØS-land aksepteres rettslig også i Norge.

Regulering av utforming og drift av kunstgressbaner

Fra 1. juli trår et nytt kapittel 23A om regulering av utforming og drift av kunstgressbaner i forurensingsforskriften i kraft. Formålet med reguleringene er å hindre utslipp og spredning av plastholdig løst fyllmateriale som brukes på baner der det utøves idretts- eller fritidsaktiviteter.