Nett-TV: Gevinstrealiseringsseminar

Sendingen starter 16. desember, kl.09:00

Difis årlige gevinstrealiseringsseminar arrangeres 16. desember i Oslo. Her vil skattedirektøren og rådmannen i Asker kommune fortelle om hvordan de jobber med porteføljestyring i stat og kommune, du vil få et innblikk i hvordan det jobbes med gevinstrealisering i Danmark og DFØ presenterer sin nye veileder i gevinstrealisering.

Difis årlige gevinstrealiseringsseminar arrangeres 16. desember i Oslo. Her vil skattedirektøren og rådmannen i Asker kommune fortelle om hvordan de jobber med porteføljestyring i stat og kommune, du vil få et innblikk i hvordan det jobbes med gevinstrealisering i Danmark og DFØ presenterer sin nye veileder i gevinstrealisering.

Klikk på bilde for å åpne video