Nett-TV: Styring på ulike nivåer – Forholdet mellom stat og kommuner

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nett-TV

Program for dagen