Dette har juryen lagt vekt på i sin vurdering

kommunen har i alle år hatt et konstruktivt og dynamisk forhold til industrien og annen næring. Samspillet mellom politikk, administrasjon og næringsliv har vært produktivt og vist gang på gang at det er mulig å maksimere utbyttet for alle parter.

Juryen peker på at næringslivets rolle i byen knapt kan overdrives, og kommunen har i alle år hatt et konstruktivt og dynamisk forhold til industrien og annen næring. Samspillet mellom politikk, administrasjon og næringsliv har vært produktivt og vist gang på gang at det er mulig å maksimere utbyttet for alle parter.

Juryen mener at planarbeidet i Kongsberg fremstår som ambisiøst og profesjonelt. De evner å tenke helhetlig og legger til rette for et kompakt sentrum der folk i alle aldre skal kunne bo og trives. Juryen fremhever at Kongsberg gjennom lang tid har arbeidet med å styrke sentrums-handelen, og har tatt modige og eksemplarisk sterke posisjoner i dette arbeidet. Det har vært bred politisk enighet om ikke å tillate etablering av kjøpesenter utenfor sentrum. Juryen mener kommunens administrasjon og politikere har gått inn i disse problemstillingene med åpent sinn og høy kompetanse, og har identifisert mange av de problemene som klassiske bysentra har med å holde på handelen.

Ideen om å styrke og utvikle sentrum er også akkompagnert av en aktiv satsning på boligbygging i og rundt sentrumskjernen.

Sentrumsplanen legger til rette for 2000 nye boenheter i sentrum. Videre har kommunen har laget en ”Helhetlig boligplan for perioden 2014 til 2018” som kombinerer store visjoner med et detaljert sett av virkemidler. Svært få norske kommuner har samme nivå på dette arbeidet, og denne planen er et forbilledlig eksempel på Kongsbergs måte å arbeide på.

En vesentlig hendelse i Kongsbergs videre liv er oppføringen av den nye Kunnskaps- og kulturparken i sentrum. Dette er et storstilt prosjekt der kultur og kunnskapsinstitusjoner samlokaliseres, for slik å tilføre Vestsida mer folk og flere funksjoner, men også for å styrke de ulike aktørene. Kongsberg sin satsing på samarbeid mellom næringsliv og skole for å gjøre elevene interessert i realfag og teknologi, er forbilledlig. Høgskolen som i dag ligger utenfor sentrum blir flyttet og blir en del av den nye Kunnskaps- og kulturparken, noe som demonstrerer troen på utviklingskraft som ligger i koblingen mellom kunnskap og byutvikling.

Kulturlivet i Kongsberg er omfattende og av høy kvalitet. Kulturarrangementene tar aktivt og originalt i bruk sentrale bygg, gater, byrom, bygg – og byens fortrinn; høgteknologien.

Kongsberg fremstår som en kommune som tar frivilligheten på alvor, både med å involvere frivilligheten når viktige avgjørelser for kommunen skal tas, ved å tilrettelegge for frivillig engasjement og ved å være støttespillere når frivilligheten ønsker å satse.

Til toppen