1 486 millioner kroner mer til Hordaland neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Hordaland og Hordaland fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Hordaland og Hordaland fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

 

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap 2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

 

 

 

 

1201 Bergen

12 995 934

654 044

5.3

1211 Etne

225 772

8 190

3.8

1216 Sveio

292 871

17 682

6.4

1219 Bømlo

628 084

34 770

5.9

1221 Stord

887 820

44 156

5.2

1222 Fitjar

173 274

8 060

4.9

1223 Tysnes

163 303

6 063

3.9

1224 Kvinnherad

684 029

17 138

2.6

1227 Jondal

74 733

2 424

3.4

1228 Odda

379 837

13 152

3.6

1231 Ullensvang

205 615

7 952

4.0

1232 Eidfjord

68 646

3 274

5.0

1233 Ulvik

79 818

3 331

4.4

1234 Granvin

63 695

1 723

2.8

1235 Voss

729 913

33 790

4.9

1238 Kvam

463 016

18 567

4.2

1241 Fusa

219 432

9 241

4.4

1242 Samnanger

140 562

5 972

4.4

1243 Os

922 182

72 249

8.5

1244 Austevoll

292 375

14 885

5.4

1245 Sund

332 405

20 974

6.7

1246 Fjell

1 143 296

72 844

6.8

1247 Askøy

1 350 025

83 058

6.6

1251 Vaksdal

238 260

8 650

3.8

1252 Modalen

38 646

1 414

3.8

1253 Osterøy

384 912

14 665

4.0

1256 Meland

386 097

29 261

8.2

1259 Øygarden

240 402

16 031

7.1

1260 Radøy

261 821

11 417

4.6

1263 Lindås

757 125

36 531

5.1

1264 Austrheim

157 926

6 002

4.0

1265 Fedje

50 671

1 767

3.6

1266 Masfjorden

113 553

4 226

3.9

Fordeles gjennom året

27 000

 

 

Hordaland

25 173 050

1 286 002

5.4

       

Hordaland fylkeskommune

5 940 572

200 286

3.5

 

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen