1 515 millioner kroner mer til Rogaland neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Rogaland og Rogaland fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Rogaland og Rogaland fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

 

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

 

 

 

 

1101 Eigersund

727 400

37 681

5.5

1102 Sandnes

3 531 905

229 368

6.9

1103 Stavanger

6 637 169

312 000

4.9

1106 Haugesund

1 742 037

79 741

4.8

1111 Sokndal

183 441

8 234

4.7

1112 Lund

178 058

6 652

3.9

1114 Bjerkreim

159 891

9 927

6.6

1119 Hå

864 105

60 176

7.5

1120 Klepp

898 001

55 084

6.5

1121 Time

882 130

61 572

7.5

1122 Gjesdal

550 447

25 876

4.9

1124 Sola

1 291 718

64 002

5.2

1127 Randaberg

531 673

21 648

4.2

1129 Forsand

89 430

3 612

4.2

1130 Strand

614 143

33 091

5.7

1133 Hjelmeland

168 832

7 395

4.6

1134 Suldal

242 185

7 290

3.1

1135 Sauda

262 752

7 399

2.9

1141 Finnøy

185 728

5 445

3.0

1142 Rennesøy

267 443

16 305

6.5

1144 Kvitsøy

44 856

3 097

7.4

1145 Bokn

60 402

1 848

3.2

1146 Tysvær

544 251

27 164

5.3

1149 Karmøy

1 965 612

102 269

5.5

1151 Utsira

29 073

1 736

6.3

1160 Vindafjord

492 469

20 848

4.4

Fordeles gjennom året

18 100

 

 

Rogaland

23 163 252

1 211 408

5.5

       

Rogaland fylkeskommune

4 957 138

303 705

6.5

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen