1 720 millioner kroner mer til Oslo neste år

Den nominelle veksten i frie inntekter til Oslo skal dekke både prisveksten og den reelle styrkingen av inntektene.

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for Oslo.

 

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

     

36 409 778 

1 720 071

5.0

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen