220 millioner kroner mer til Finnmark neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Finnmark og Finnmark fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Finnmark og Finnmark fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

 

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra regnskap
2014 til 2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

2002 Vardø

138 186

2 035

1.5

2003 Vadsø

345 721

12 425

3.7

2004 Hammerfest

570 856

22 308

4.1

2011 Kautokeino

203 227

10 284

5.3

2012 Alta

1 123 061

52 129

4.9

2014 Loppa

95 573

1 709

1.8

2015 Hasvik

87 704

5 100

6.2

2017 Kvalsund

91 393

4 551

5.2

2018 Måsøy

99 311

3 742

3.9

2019 Nordkapp

198 835

5 218

2.7

2020 Porsanger

226 496

7 408

3.4

2021 Karasjok

180 763

6 289

3.6

2022 Lebesby

115 252

2 257

2.0

2023 Gamvik

88 932

2 580

3.0

2024 Berlevåg

84 035

1 575

1.9

2025 Tana

200 906

5 904

3.0

2027 Nesseby

80 072

3 209

4.2

2028 Båtsfjord

142 955

7 568

5.6

2030 Sør-Varanger

566 091

22 093

4.1

Fordeles gjennom året

8 000

  

 

Finnmark

4 647 368

178 385

4.0

       

Finnmark fylkeskommune

1 426 056

 41 771

3.0

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

 

Til toppen