311 millioner kroner mer til Sogn og Fjordane neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

  

 

 

 

1401 Flora

613 021

22 567

3.8

1411 Gulen

153 326

4 481

3.0

1412 Solund

61 946

1 496

2.5

1413 Hyllestad

93 111

2 574

2.8

1416 Høyanger

241 754

7 930

3.4

1417 Vik

161 538

6 097

3.9

1418 Balestrand

89 061

2 788

3.2

1419 Leikanger

124 711

5 901

5.0

1420 Sogndal

368 865

22 330

6.4

1421 Aurland

109 921

6 213

6.0

1422 Lærdal

130 495

4 085

3.2

1424 Årdal

280 467

10 410

3.9

1426 Luster

290 534

11 226

4.0

1428 Askvoll

180 915

5 747

3.3

1429 Fjaler

178 398

7 126

4.2

1430 Gaular

174 653

7 841

4.7

1431 Jølster

179 764

7 592

4.4

1432 Førde

629 546

30 546

5.1

1433 Naustdal

162 491

7 851

5.1

1438 Bremanger

247 715

9 721

4.1

1439 Vågsøy

328 618

15 839

5.1

1441 Selje

161 844

5 063

3.2

1443 Eid

302 718

11 240

3.9

1444 Hornindal

79 933

2 255

2.9

1445 Gloppen

323 918

10 494

3.3

1449 Stryn

388 032

21 090

5.7

Fordeles gjennom året

9 020

 

 

Sogn og Fjordane

6 066 312

249 101

4.3

       

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 2 238 911

 61 856

2.8

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

 

 

 

Til toppen