331 millioner kroner mer til Aust-Agder neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

 

 

 

 

0901 Risør

346 574

15 786

4.8

0904 Grimstad

1 032 482

49 107

5.0

0906 Arendal

2 040 587

103 387

5.3

0911 Gjerstad

142 173

4 451

3.2

0912 Vegårshei

126 524

9 047

7.7

0914 Tvedestrand

315 082

13 268

4.4

0919 Froland

282 143

12 895

4.8

0926 Lillesand

503 332

28 819

6.1

0928 Birkenes

260 357

8 971

3.6

0929 Åmli

121 826

5 986

5.2

0935 Iveland

85 099

4 012

4.9

0937 Evje og Hornnes

187 307

8 555

4.8

0938 Bygland

83 480

2 099

2.6

0940 Valle

83 246

2 342

2.9

0941 Bykle

77 660

1 975

2.6

Fordeles gjennom året

3 700

 

 

Aust-Agder

5 691 572

270 799

5.0

       

Aust-Agder fylkeskommune

1 395 059

59 906

4.5

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen