381 millioner kroner mer til Nord-Trøndelag neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnska
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

 

 

 

 

1702 Steinkjer

 1 058 735

 43 655

4.3

1703 Namsos

 672 292

 29 549

4.6

1711 Meråker

 146 882

 6 630

4.7

1714 Stjørdal

 1 102 130

 53 961

5.1

1717 Frosta

 153 371

 10 133

7.1

1718 Leksvik

 213 390

 9 394

4.6

1719 Levanger

 926 689

 46 625

5.3

1721 Verdal

 723 608

 28 123

4.0

1724 Verran

 147 917

 7 315

5.2

1725 Namdalseid

 111 398

 3 109

2.9

1736 Snåsa

 132 693

 3 839

3.0

1738 Lierne

 105 765

 2 952

2.9

1739 Røyrvik

 44 132

 878

2.0

1740 Namsskogan

 73 276

 2 366

3.3

1742 Grong

 151 062

 6 116

4.2

1743 Høylandet

 95 888

 2 807

3.0

1744 Overhalla

 208 177

 12 394

6.3

1748 Fosnes

 52 975

 1 512

2.9

1749 Flatanger

 77 111

 1 631

2.2

1750 Vikna

 240 390

 9 479

4.1

1751 Nærøy

 283 682

 8 947

3.3

1755 Leka

 47 187

 1 840

4.1

1756 Inderøy

 354 171

 3 425

1.0

Fordeles gjennom året

 21 500

   

Nord-Trøndelag

 7 144 419

 294 681

4.3

       

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 2 116 626

 86 173

4.2

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen