420 millioner kroner mer til Telemark neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Telemark og Telemark fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Telemark og Telemark fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

 

 

 

 

0805 Porsgrunn

1 654 201

67 389

4.2

0806 Skien

2 494 833

101 827

4.3

0807 Notodden

658 707

35 100

5.6

0811 Siljan

127 580

4 589

3.7

0814 Bamble

661 916

34 615

5.5

0815 Kragerø

531 012

19 533

3.8

0817 Drangedal

229 917

2 714

1.2

0819 Nome

335 245

6 434

2.0

0821 Bø

294 574

16 812

6.1

0822 Sauherad

223 596

8 169

3.8

0826 Tinn

340 417

10 996

3.3

0827 Hjartdal

99 023

2 950

3.1

0828 Seljord

170 339

5 155

3.1

0829 Kviteseid

145 612

5 637

4.0

0830 Nissedal

94 452

6 103

6.9

0831 Fyresdal

86 472

2 403

2.9

0833 Tokke

135 468

4 196

3.2

0834 Vinje

213 976

8 430

4.1

Fordeles gjennom året

24 000

 

 

Telemark

8 521 339

351 566

4.3

       

Telemark fylkeskommune

1 999 360

68 539

3.6

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen