446 millioner kroner mer til Troms neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Troms og Troms fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Troms og Troms fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

 

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

 

 

 

 

1902 Tromsø

3 383 989

145 243

4.5

1903 Harstad

1 219 945

46 646

4.0

1911 Kvæfjord

193 433

6 626

3.5

1913 Skånland

184 929

9 256

5.3

1917 Ibestad

102 469

3 283

3.3

1919 Gratangen

84 296

1 725

2.1

1920 Lavangen

77 693

2 455

3.3

1922 Bardu

220 342

8 558

4.0

1923 Salangen

135 491

4 136

3.1

1924 Målselv

355 923

14 816

4.3

1925 Sørreisa

191 702

8 963

4.9

1926 Dyrøy

87 998

2 045

2.4

1927 Tranøy

111 285

5 800

5.5

1928 Torsken

74 547

3 902

5.5

1929 Berg

64 130

2 635

4.3

1931 Lenvik

653 492

37 176

6.0

1933 Balsfjord

319 671

11 455

3.7

1936 Karlsøy

157 765

4 007

2.6

1938 Lyngen

209 146

9 377

4.7

1939 Storfjord

132 561

4 705

3.7

1940 Kåfjord

147 670

4 712

3.3

1941 Skjervøy

182 920

5 081

2.9

1942 Nordreisa

273 402

11 266

4.3

1943 Kvænangen

105 393

2 255

2.2

Fordeles gjennom året

12 000

 

 

Troms

8 682 192

356 124

4.3

       

Troms fylkeskommune

2 819 419

89 684

3.3

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

 

Til toppen