470 millioner kroner mer til Oppland neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Oppland og Oppland fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Oppland og Oppland fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

 

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014–2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

       

0501 Lillehammer

1 273 761

45 509

 3.7

0502 Gjøvik

1 383 123

59 945

 4.5

0511 Dovre

 153 458

7 754

 5.3

0512 Lesja

 129 517

4 272

 3.4

0513 Skjåk

 125 935

4 076

 3.3

0514 Lom

 131 229

4 604

 3.6

0515 Vågå

 207 395

7 435

 3.7

0516 Nord-Fron

 302 047

14 166

 4.9

0517 Sel

 318 870

10 829

 3.5

0519 Sør-Fron

 174 013

7 245

 4.3

0520 Ringebu

 246 030

9 000

 3.8

0521 Øyer

 248 780

9 214

 3.8

0522 Gausdal

 319 081

10 679

 3.5

0528 Østre Toten

 716 734

27 142

 3.9

0529 Vestre Toten

 622 207

28 208

 4.7

0532 Jevnaker

 311 306

11 241

 3.7

0533 Lunner

 426 284

23 444

 5.8

0534 Gran

 678 602

26 528

 4.1

0536 Søndre Land

 293 404

9 079

 3.2

0538 Nordre Land

 347 160

12 862

 3.8

0540 Sør-Aurdal

 189 593

7 049

 3.9

0541 Etnedal

97 505

3 805

 4.1

0542 Nord-Aurdal

 324 824

25 028

 8.3

0543 Vestre Slidre

 122 386

5 674

 4.9

0544 Øystre Slidre

 175 408

6 121

 3.6

0545 Vang

 100 909

3 790

 3.9

Fordeles gjennom året

20 000

  

 

Oppland

9 439 561

 388 701

 4.3

       

Oppland fylkeskommune

2 326 458

81 362

3.6

 

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen