514 millioner kroner mer til Hedmark neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Hedmark og Hedmark fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

 

Kommune 

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kroner)

Prosent

  

 

1

2

3

       

0402 Kongsvinger

846 438

52 599

6.6

0403 Hamar

1 388 473

63 607

4.8

0412 Ringsaker

1 584 749

72 204

4.8

0415 Løten

364 887

24 701

7.3

0417 Stange

924 475

42 987

4.9

0418 Nord-Odal

269 584

12 964

5.1

0419 Sør-Odal

375 423

20 522

5.8

0420 Eidskog

337 165

14 201

4.4

0423 Grue

271 057

8 245

3.1

0425 Åsnes

397 282

11 782

3.1

0426 Våler

205 477

6 443

3.2

0427 Elverum

985 839

45 152

4.8

0428 Trysil

365 332

12 005

3.4

0429 Åmot

244 120

7 294

3.1

0430 Stor-Elvdal

153 884

4 907

3.3

0432 Rendalen

122 962

3 367

2.8

0434 Engerdal

95 712

5 043

5.6

0436 Tolga

107 135

6 158

6.1

0437 Tynset

311 672

10 394

3.4

0438 Alvdal

143 719

4 468

3.2

0439 Folldal

99 643

2 904

3.0

0441 Os

123 884

3 652

3.0

Fordeles gjennom året

13 500

   

Hedmark

9 732 411

436 097

4.7

       

Hedmark fylkeskommune

2 420 877

78 023

3.3

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

 

 

 

Til toppen