566 millioner kroner mer til Vestfold neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

 

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

       

0701 Horten

1 262 339

49 145

4.1

0702 Holmestrand

486 202

19 702

4.2

0704 Tønsberg

1 963 098

84 961

4.5

0706 Sandefjord

2 143 820

83 924

4.1

0709 Larvik

2 072 468

81 829

4.1

0711 Svelvik

309 276

12 088

4.1

0713 Sande

439 621

19 113

4.5

0714 Hof

169 174

7 297

4.5

0716 Re

456 108

21 654

5.0

0719 Andebu

282 508

13 842

5.2

0720 Stokke

534 767

21 205

4.1

0722 Nøtterøy

1 044 607

44 500

4.4

0723 Tjøme

236 549

9 332

4.1

0728 Lardal

135 627

7 316

5.7

Fordeles gjennom året

7 401

 

 

Vestfold

11 543 566

475 564

4.3

 

 

   

Vestfold fylkeskommune

2 445 824

90 606

3.8

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen