643 millioner kroner mer til Nordland neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Nordland og Nordland fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

 

 

 

 

1804 Bodø

2 363 171

96 673

4.3

1805 Narvik

918 016

35 362

4.0

1811 Bindal

101 602

3 011

3.1

1812 Sømna

127 705

8 419

7.1

1813 Brønnøy

432 131

26 772

6.6

1815 Vega

81 761

2 316

2.9

1816 Vevelstad

43 687

1 192

2.8

1818 Herøy

105 377

3 836

3.8

1820 Alstahaug

373 586

12 814

3.6

1822 Leirfjord

133 514

6 924

5.5

1824 Vefsn

686 714

24 549

3.7

1825 Grane

101 326

7 324

7.8

1826 Hattfjelldal

97 216

2 668

2.8

1827 Dønna

101 859

4 053

4.1

1828 Nesna

116 557

6 207

5.6

1832 Hemnes

264 105

8 671

3.4

1833 Rana

1 269 949

48 328

4.0

1834 Lurøy

164 806

8 210

5.2

1835 Træna

45 235

918

2.1

1836 Rødøy

106 804

4 586

4.5

1837 Meløy

376 637

18 844

5.3

1838 Gildeskål

137 524

5 549

4.2

1839 Beiarn

73 952

2 892

4.1

1840 Saltdal

251 119

8 684

3.6

1841 Fauske

483 892

23 973

5.2

1845 Sørfold

132 991

3 557

2.7

1848 Steigen

158 712

5 205

3.4

1849 Hamarøy

121 460

6 903

6.0

1850 Tysfjord

130 529

3 725

2.9

1851 Lødingen

139 063

4 083

3.0

1852 Tjeldsund

93 030

3 273

3.6

1853 Evenes

97 186

5 515

6.0

1854 Ballangen

154 782

5 747

3.9

1856 Røst

45 018

-156

-0.3

1857 Værøy

58 598

2 622

4.7

1859 Flakstad

89 496

3 129

3.6

1860 Vestvågøy

583 261

24 926

4.5

1865 Vågan

475 512

20 361

4.5

1866 Hadsel

424 799

15 472

3.8

1867 Bø

169 516

4 156

2.5

1868 Øksnes

245 250

9 214

3.9

1870 Sortland

531 559

20 002

3.9

1871 Andøy

277 599

10 302

3.9

1874 Moskenes

71 688

2 131

3.1

Fordeles gjennom året

56 691

 

 

Nordland

13 014 987

512 655

4.1

       

Nordland fylkeskommune

4 563 326

130 433

2.9

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen