731 millioner kroner mer til Østfold neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

 

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

 

 

 

 

0101 Halden

1 444 278

73 233

5.3

0104 Moss

1 441 304

60 562

4.4

0105 Sarpsborg

2 606 112

118 902

4.8

0106 Fredrikstad

3 618 344

154 256

4.5

0111 Hvaler

208 012

8 570

4.3

0118 Aremark

89 319

2 710

3.1

0119 Marker

189 621

13 606

7.7

0121 Rømskog

51 418

1 245

2.5

0122 Trøgstad

273 545

12 308

4.7

0123 Spydeberg

276 419

13 502

5.1

0124 Askim

723 156

31 987

4.6

0125 Eidsberg

558 765

22 915

4.3

0127 Skiptvet

188 021

7 233

4.0

0128 Rakkestad

420 623

18 391

4.6

0135 Råde

340 024

19 364

6.0

0136 Rygge

704 866

33 919

5.1

0137 Våler

241 415

16 368

7.3

0138 Hobøl

244 703

14 437

6.3

Fordeles gjennom året

6 000

   

Østfold

13 625 943

618 309

4.8

       

Østfold fylkeskommune

2 859 945

113 138

4.1

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

 

Til toppen