792 millioner kroner mer til Buskerud neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Buskerud og Buskerud fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

 

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

       

0602 Drammen

3 167 105

153 761

5.1

0604 Kongsberg

1 282 575

60 614

5.0

0605 Ringerike

1 377 013

62 776

4.8

0612 Hole

356 678

18 918

5.6

0615 Flå

70 056

1 939

2.8

0616 Nes

181 914

8 255

4.8

0617 Gol

251 475

12 994

5.4

0618 Hemsedal

129 978

5 983

4.8

0619 Ål

258 004

8 816

3.5

0620 Hol

235 640

8 814

3.9

0621 Sigdal

200 662

6 010

3.1

0622 Krødsherad

129 935

8 965

7.4

0623 Modum

649 841

22 327

3.6

0624 Øvre Eiker

853 779

45 995

5.7

0625 Nedre Eiker

1 120 813

51 183

4.8

0626 Lier

1 252 560

81 175

6.9

0627 Røyken

986 395

52 606

5.6

0628 Hurum

454 127

24 206

5.6

0631 Flesberg

155 929

5 128

3.4

0632 Rollag

94 280

1 886

2.0

0633 Nore og Uvdal

158 950

6 753

4.4

Fordeles gjennom året

24 600

 

 

Buskerud

13 392 307

655 904

5.1

       

Buskerud fylkeskommune

2 690 896

135 675

5.3

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

 

Til toppen