833 millioner kroner mer til Sør-Trøndelag neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

 

Kommune

Anslag på frie
inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

  

 

 

 

1601 Trondheim

8 150 742

385 324

5.0

1612 Hemne

218 496

8 009

3.8

1613 Snillfjord

70 955

1 744

2.5

1617 Hitra

241 116

8 563

3.7

1620 Frøya

253 312

12 125

5.0

1621 Ørland

245 144

8

0.0

1622 Agdenes

113 821

5 425

5.0

1624 Rissa

353 840

10 656

3.1

1627 Bjugn

236 123

7 130

3.1

1630 Åfjord

187 716

7 537

4.2

1632 Roan

69 918

2 514

3.7

1633 Osen

74 815

3 949

5.6

1634 Oppdal

339 253

12 889

3.9

1635 Rennebu

147 413

5 792

4.1

1636 Meldal

207 169

5 704

2.8

1638 Orkdal

570 017

28 231

5.2

1640 Røros

289 247

10 555

3.8

1644 Holtålen

118 319

3 742

3.3

1648 Midtre Gauldal

331 759

12 993

4.1

1653 Melhus

775 121

42 994

5.9

1657 Skaun

375 224

31 309

9.1

1662 Klæbu

288 034

10 783

3.9

1663 Malvik

630 181

36 416

6.1

1664 Selbu

224 847

6 295

2.9

1665 Tydal

57 604

2 155

3.9

Fordeles gjennom året

61 400

 

 

Sør-Trøndelag

14 631 587

663 742

4.8

       

Sør-Trøndelag fylkeskommune

3 409 079

169 525

5.2

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen