Taler og artikler av statssekretær Paul Chaffey

Viser 1-20 av 33 treff.

 • Digital agenda – hva nå?

  26.01.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi må ta i bruk ny teknologi for å øke produktiviteten og for å tilby gode velferdstjenester som innfrir brukernes forventninger. Men bruk av teknologi er ikke bare et virkemiddel for bedre tjenester, men påvirker i økende grad grunnleggende samfunnsstrukturer.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Computerworld

 • Digitale skiller – nei takk!

  17.11.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Bruk av IKT og internett blir stadig viktigere for å finne informasjon, ta del i samfunnsdebatten og bruke offentlige og private tjenester. Det krever kunnskap om man skal klare å henge med.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Ukas kommentar i Computerworld

 • Digitalisering er svaret

  20.10.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Spørsmålet bør ikke være hvordan vi kan bruke mest mulig penger på digitalisering.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Etterbørs-spalten i Dagens Næringsliv

 • Norge gjør mye bra, men vi må bli enda bedre

  29.09.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi er midt i en digital omveltning av samfunnet. Samtidig blir vi flere pensjonister og vi kan ikke lenger regne med like store oljeinntekter som før. Derfor har regjeringen tatt initiativ til et offensivt og målrettet arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, skriver statssekretær Paul Chaffey.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Computerworld

 • Tid for digitalisering i kommunene

  09.06.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Potensialet er stort, men vi trenger å øke digitaliseringstakten i kommunene, skriver Paul Chaffey.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Innlegg i Computerworld

 • Digital omstilling er et lederansvar

  05.05.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Jeg blir noen ganger spurt hva den ene tingen er, som er viktigst for å lykkes med digitali­sering. Jeg er helt sikker på at svaret er ledelse, skriver statssekretær Paul Chaffey i Dagens Næringsliv 5. mai 2017.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Dagens Næringsliv

 • Norden + Baltikum = sant

  26.04.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Landene i Norden og Baltikum er ledende i Europa på digitalisering. Nå går vi sammen for å bli enda bedre.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Innlegg Computerworld

 • Er informasjonssikkerheten i statsforvaltningen god nok?

  08.03.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Informasjonssikkerhet er særlig viktig når digital kommunikasjon er hovedregelen for kommunikasjon i og med forvaltningen. Befolkningen, næringslivet og forvaltningen skal ha tillit til at digitale tjenester og sentrale ikt-systemer i statsforvaltningen er godt sikret og til å stole på, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Computerworld

 • Derfor er jeg teknologioptimist

  03.03.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge har et godt utgangspunkt for å takle den teknologiske omstillingen. Blant annet bidrar det høye kostnadsnivået til å gjøre teknologiinvesteringer mer lønnsomme.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Dagens Næringslivs teknologispalte

 • Det skal lønne seg å digitalisere

  18.01.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har begynt å høste effektiviseringsgevinstene av digitalisering i staten. I årets budsjett er 200 millioner kroner ført tilbake til statskassen, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Vi skal få mer igjen for IT-investeringene

  10.11.2016 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge står overfor store utfordringer i årene fremover. Vi blir flere eldre som vil ha behov for omsorgstjenester og vi får mindre oljeinntekter til å finansiere velferdsstaten. Det krever omstilling. Nye teknologier vil være viktige i å finne løsningene på de samfunnsutfordringene vi står overfor i årene fremover, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld nr. 30.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Skytjenester i det offentlige ikke lenger i det blå

  09.06.2016 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I næringslivet er skytjenester på god vei fra "hype" til "business as usual". Noen vil kanskje si at vi kommer litt sent til festen når vi nå har lagt fram Nasjonal strategi for bruk av skytjenester, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Digitale løsninger for hele offentlig sektor

  19.02.2016 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er utfordrende å være IKT-sjef i en norsk kommune med ansvar for mer enn 180 ulike IKT-systemer, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Innspillskonferanse om hverdags- og velferdsteknologi

  29.01.2016 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ny teknologi kan styre smarthus og gjøre det enkelt for brukere å ta kontakt med helsepersonell. Hvordan sikrer vi at slike og lignende nye løsninger er brukervennlige for alle? Konferansen ble holdt i regi av DOGAs nyskapingsprogram "Innovasjon for alle".

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Kompetent digitaliseringsråd

  11.12.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Når oljeinntektene svikter blir det enda viktigere å lykkes med omstillingen slik at vi kan opprettholde og styrke velferdstjenestene i årene som kommer. Digitaliseringsrådet skal bidra til at vi får mer ut av IKT-investeringene og lykkes bedre med omstilling i staten, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Forenkler staten, sprer makt

  24.11.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Da regjeringen tiltrådte i oktober 2013, lovet den å forenkle lover og regler, skape mindre regulering og lavere skatter og spre makt. Noralv Veggeland skriver i et debattinnlegg onsdag om skjulte kostnader knyttet til gjennomføring av reguleringer, og etterlyser hva regjeringen har gjennomført av forenklinger de siste to årene.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Store data og store utfordringer

  30.10.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Staten og kommunene leverer mange digitale tjenester. Flere trenger mer enn en ansiktsløfting. Samtidig finnes det også noen gode eksempler til etterfølgelse. Selvangivelsen tar ikke lenger dager å fylle ut. Blåskjellvarselet og Bygg uten å søke er to nyere eksempler. Sistnevnte har allerede passert 40 000 unike brukere.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Staten skal bli bedre på informasjonssikkerhet

  18.09.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Staten tilbyr stadig flere digitale tjenester og digitaliserer manuelt arbeid. Det er bra. Det gir mer tilgjengelige tjenester til innbyggerne og forvaltningen kan jobbe mer effektivt og frigjøre ressurser til andre oppgaver. Samtidig stiller det stadig større krav til informasjonssikkerheten i staten.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Retningsskifte i IKT-politikken

  19.06.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker et retningsskifte i hvordan offentlig sektor gjennomfører sine IKT-prosjekter. Det skal bli mer profesjonelt. Det skal hentes lærdom fra andre prosjekter i offentlig og privat sektor. Digitaliseringsrådet skal bidra til flere vellykkede statlige IKT-satsinger, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld nr. 23, 19. juni 2015.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Norge trenger en ny digital agenda

  20.03.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Spørsmålet er ikke om vi går en digital fremtid i møte, men hvordan vi skal gjøre det, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld nr. 11, 20. mars 2015.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey