Taler og artikler av statssekretær Paul Chaffey

Viser 1-20 av 38 treff.

 • Strategier mot floker

  31.08.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker at Norge skal være ledende i verden på digitalisering i offentlig sektor. Vi har et godt utgangspunkt, men vi må arbeide hardt for å holde på forspranget.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kommentar i Computerworld nr. 7, august 2018

 • Ikke spør folk om noe du vet fra før av

  08.06.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det offentlige har fått opp tempoet i digitaliseringen. Men det kommer til å bli krevende å forenkle innbyggernes hverdag ytterligere.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Innlegg i Dagens Næringsliv

 • Smart og effektiv digitalisering

  18.05.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Offentlige tjenester skal være sammenhengende og helhetlig for innbyggerne, næringsliv og frivillig sektor.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kommentar i Computerworld nr. 5, mai 2018

 • En ny gullstandard for personvern

  16.04.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fredag før påske presenterte regjeringen en ny personopplysningslov. Loven er det viktigste svaret på hvordan vi skal hindre at private bedrifter eller offentlige myndigheter misbruker våre persondata.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Dagens Næringsliv 13.04.2018

 • Innovasjonsløft i offentlig sektor

  22.03.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er to viktige grunner til at vi må innovere mer i offentlig sektor: Den ene er at vi må. Den andre er at vi vil.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Computerworld

 • Digital agenda – hva nå?

  26.01.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi må ta i bruk ny teknologi for å øke produktiviteten og for å tilby gode velferdstjenester som innfrir brukernes forventninger. Men bruk av teknologi er ikke bare et virkemiddel for bedre tjenester, men påvirker i økende grad grunnleggende samfunnsstrukturer.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Computerworld

 • Digitale skiller – nei takk!

  17.11.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Bruk av IKT og internett blir stadig viktigere for å finne informasjon, ta del i samfunnsdebatten og bruke offentlige og private tjenester. Det krever kunnskap om man skal klare å henge med.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Ukas kommentar i Computerworld

 • Digitalisering er svaret

  20.10.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Spørsmålet bør ikke være hvordan vi kan bruke mest mulig penger på digitalisering.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Etterbørs-spalten i Dagens Næringsliv

 • Norge gjør mye bra, men vi må bli enda bedre

  29.09.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi er midt i en digital omveltning av samfunnet. Samtidig blir vi flere pensjonister og vi kan ikke lenger regne med like store oljeinntekter som før. Derfor har regjeringen tatt initiativ til et offensivt og målrettet arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, skriver statssekretær Paul Chaffey.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Computerworld

 • Tid for digitalisering i kommunene

  09.06.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Potensialet er stort, men vi trenger å øke digitaliseringstakten i kommunene, skriver Paul Chaffey.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Innlegg i Computerworld

 • Digital omstilling er et lederansvar

  05.05.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Jeg blir noen ganger spurt hva den ene tingen er, som er viktigst for å lykkes med digitali­sering. Jeg er helt sikker på at svaret er ledelse, skriver statssekretær Paul Chaffey i Dagens Næringsliv 5. mai 2017.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Dagens Næringsliv

 • Norden + Baltikum = sant

  26.04.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Landene i Norden og Baltikum er ledende i Europa på digitalisering. Nå går vi sammen for å bli enda bedre.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Innlegg Computerworld

 • Er informasjonssikkerheten i statsforvaltningen god nok?

  08.03.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Informasjonssikkerhet er særlig viktig når digital kommunikasjon er hovedregelen for kommunikasjon i og med forvaltningen. Befolkningen, næringslivet og forvaltningen skal ha tillit til at digitale tjenester og sentrale ikt-systemer i statsforvaltningen er godt sikret og til å stole på, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Computerworld

 • Derfor er jeg teknologioptimist

  03.03.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge har et godt utgangspunkt for å takle den teknologiske omstillingen. Blant annet bidrar det høye kostnadsnivået til å gjøre teknologiinvesteringer mer lønnsomme.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Dagens Næringslivs teknologispalte

 • Det skal lønne seg å digitalisere

  18.01.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har begynt å høste effektiviseringsgevinstene av digitalisering i staten. I årets budsjett er 200 millioner kroner ført tilbake til statskassen, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Vi skal få mer igjen for IT-investeringene

  10.11.2016 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge står overfor store utfordringer i årene fremover. Vi blir flere eldre som vil ha behov for omsorgstjenester og vi får mindre oljeinntekter til å finansiere velferdsstaten. Det krever omstilling. Nye teknologier vil være viktige i å finne løsningene på de samfunnsutfordringene vi står overfor i årene fremover, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld nr. 30.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Skytjenester i det offentlige ikke lenger i det blå

  09.06.2016 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I næringslivet er skytjenester på god vei fra "hype" til "business as usual". Noen vil kanskje si at vi kommer litt sent til festen når vi nå har lagt fram Nasjonal strategi for bruk av skytjenester, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Digitale løsninger for hele offentlig sektor

  19.02.2016 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er utfordrende å være IKT-sjef i en norsk kommune med ansvar for mer enn 180 ulike IKT-systemer, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Innspillskonferanse om hverdags- og velferdsteknologi

  29.01.2016 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ny teknologi kan styre smarthus og gjøre det enkelt for brukere å ta kontakt med helsepersonell. Hvordan sikrer vi at slike og lignende nye løsninger er brukervennlige for alle? Konferansen ble holdt i regi av DOGAs nyskapingsprogram "Innovasjon for alle".

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Kompetent digitaliseringsråd

  11.12.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Når oljeinntektene svikter blir det enda viktigere å lykkes med omstillingen slik at vi kan opprettholde og styrke velferdstjenestene i årene som kommer. Digitaliseringsrådet skal bidra til at vi får mer ut av IKT-investeringene og lykkes bedre med omstilling i staten, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

Til toppen