Taler og artikler av statssekretær Paul Chaffey

Viser 1-20 av 27 treff.

 • Norden + Baltikum = sant

  26.04.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Landene i Norden og Baltikum er ledende i Europa på digitalisering. Nå går vi sammen for å bli enda bedre.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Innlegg Computerworld

 • Er informasjonssikkerheten i statsforvaltningen god nok?

  08.03.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Informasjonssikkerhet er særlig viktig når digital kommunikasjon er hovedregelen for kommunikasjon i og med forvaltningen. Befolkningen, næringslivet og forvaltningen skal ha tillit til at digitale tjenester og sentrale ikt-systemer i statsforvaltningen er godt sikret og til å stole på, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Computerworld

 • Derfor er jeg teknologioptimist

  03.03.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge har et godt utgangspunkt for å takle den teknologiske omstillingen. Blant annet bidrar det høye kostnadsnivået til å gjøre teknologiinvesteringer mer lønnsomme.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Dagens Næringslivs teknologispalte

 • Det skal lønne seg å digitalisere

  18.01.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har begynt å høste effektiviseringsgevinstene av digitalisering i staten. I årets budsjett er 200 millioner kroner ført tilbake til statskassen, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Vi skal få mer igjen for IT-investeringene

  10.11.2016 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge står overfor store utfordringer i årene fremover. Vi blir flere eldre som vil ha behov for omsorgstjenester og vi får mindre oljeinntekter til å finansiere velferdsstaten. Det krever omstilling. Nye teknologier vil være viktige i å finne løsningene på de samfunnsutfordringene vi står overfor i årene fremover, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld nr. 30.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Skytjenester i det offentlige ikke lenger i det blå

  09.06.2016 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I næringslivet er skytjenester på god vei fra "hype" til "business as usual". Noen vil kanskje si at vi kommer litt sent til festen når vi nå har lagt fram Nasjonal strategi for bruk av skytjenester, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Digitale løsninger for hele offentlig sektor

  19.02.2016 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er utfordrende å være IKT-sjef i en norsk kommune med ansvar for mer enn 180 ulike IKT-systemer, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Innspillskonferanse om hverdags- og velferdsteknologi

  29.01.2016 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ny teknologi kan styre smarthus og gjøre det enkelt for brukere å ta kontakt med helsepersonell. Hvordan sikrer vi at slike og lignende nye løsninger er brukervennlige for alle? Konferansen ble holdt i regi av DOGAs nyskapingsprogram "Innovasjon for alle".

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Kompetent digitaliseringsråd

  11.12.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Når oljeinntektene svikter blir det enda viktigere å lykkes med omstillingen slik at vi kan opprettholde og styrke velferdstjenestene i årene som kommer. Digitaliseringsrådet skal bidra til at vi får mer ut av IKT-investeringene og lykkes bedre med omstilling i staten, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Forenkler staten, sprer makt

  24.11.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Da regjeringen tiltrådte i oktober 2013, lovet den å forenkle lover og regler, skape mindre regulering og lavere skatter og spre makt. Noralv Veggeland skriver i et debattinnlegg onsdag om skjulte kostnader knyttet til gjennomføring av reguleringer, og etterlyser hva regjeringen har gjennomført av forenklinger de siste to årene.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Store data og store utfordringer

  30.10.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Staten og kommunene leverer mange digitale tjenester. Flere trenger mer enn en ansiktsløfting. Samtidig finnes det også noen gode eksempler til etterfølgelse. Selvangivelsen tar ikke lenger dager å fylle ut. Blåskjellvarselet og Bygg uten å søke er to nyere eksempler. Sistnevnte har allerede passert 40 000 unike brukere.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Staten skal bli bedre på informasjonssikkerhet

  18.09.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Staten tilbyr stadig flere digitale tjenester og digitaliserer manuelt arbeid. Det er bra. Det gir mer tilgjengelige tjenester til innbyggerne og forvaltningen kan jobbe mer effektivt og frigjøre ressurser til andre oppgaver. Samtidig stiller det stadig større krav til informasjonssikkerheten i staten.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Retningsskifte i IKT-politikken

  19.06.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker et retningsskifte i hvordan offentlig sektor gjennomfører sine IKT-prosjekter. Det skal bli mer profesjonelt. Det skal hentes lærdom fra andre prosjekter i offentlig og privat sektor. Digitaliseringsrådet skal bidra til flere vellykkede statlige IKT-satsinger, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld nr. 23, 19. juni 2015.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Norge trenger en ny digital agenda

  20.03.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Spørsmålet er ikke om vi går en digital fremtid i møte, men hvordan vi skal gjøre det, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld nr. 11, 20. mars 2015.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Informasjonsdag for CEF Digital

  25.02.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På forvaltningens område er som kjent CEF Digital den viktigste mekanismen for å legge til rette for digitale transaksjoner over landegrensene. EU sier selv at CEF Digital skal bygge de framtidige digitale broene mellom europeiske land. For Regjeringen er det viktig at disse digitale broene ikke stopper ved Svinesund, sa statssekretær Paul Chaffey da han åpnet informasjonsdagen om CEF Digital 25. februar 2015.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Felles innsats for brukerne

  06.02.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet setter nå i gang et samarbeidsprosjekt der næringslivet, inkludert IKT-næringen, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner inviteres til en felles innsats for å løfte den digitale kompetansen til de som henger etter, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld nr. 4/2015.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Tidsfrist for å bruke ny løsning for digital post

  08.08.2014 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digital post vil gjøre kommunikasjonen med det offentlige enklere og tryggere. For det offentlige betyr det færre tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen ønsker at forvaltningen skal ta løsningen i bruk så fort som mulig. Derfor har vi nå satt frister for forvaltningens tilknytning til løsningen.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Bedre ledelse, bedre resultater

  06.06.2014 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker en forvaltningskultur basert på tillit og samhandling, og har derfor etablert et program for bedre styring og ledelse i offentlig sektor. Vi trenger tydelige ledere som utvikler virksomhetene, gjennomfører beslutninger og sammen med medarbeiderne oppnår resultater.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Digitalisering og universell utforming er to sider av samme sak

  23.04.2014 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har som mål å gi innbyggerne en enklere hverdag. I februar endret vi regelverket slik at forvaltningen som hovedregel skal kommunisere digitalt med innbyggere og næringsliv. En forutsetning er at løsningene ikke skaper nye hindringer, men er tilgjengelige for alle. Digitalisering og universell utforming er derfor to sider av samme sak, skriver Paul Chaffey i dagens utgave av Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Enklere kommunikasjon på nett

  14.03.2014 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Overgang til nettbasert kommunikasjon er en viktig brikke i arbeidet med å forenkle arbeidet i forvaltningen. Nå trenger ikke stat og kommune pakke og sende papirbrev til innbyggere som allerede er brukere av offentlige digitale tjenester. Det gir mer tid og penger til viktige oppgaver og bedre tjenester, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld 14. mars.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey