Drifts- og prosjektstøtte til egenorganiserte som er sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Arbeids- og sosialdepartementet.

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Arbeids- og sosialdepartementet. 

Forenklingstiltak: Regelverket skal gjennomgås for å få bedre struktur, enklere språk og tydeligere krav.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Det blir lettere å forstå regelverket og kravene til tilskuddsmottakers bruk av midlene, slik at mindre ressurser brukes på søknad og rapportering.  

Gjennomføres: I 2015 og vil få virkning fra 2016.

 

Til toppen