Frifond

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Kulturdepartementet

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Kulturdepartementet:

Forenklingstiltak 1: Samordning av retningslinjer og forvaltningspraksis for Frifond i Norsk musikkråd og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Ordningen fremstår som mer enhetlig med større grad av likebehandling og ensartede krav til organisasjonene.

Gjennomføres: Høsten 2014.

 

Forenklingstiltak 2: Samordning av begrepsbruk, definisjoner og krav til dokumentasjon for Frifond organisasjon og den nasjonale grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Gjenbruk av dokumentasjon som innrapporteres til ulike ordninger, slik at mindre ressurser brukes på søknad og rapportering.

Gjennomføres: Våren 2015.

Til toppen