Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne m.m.

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Forenkling av følgende tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  • Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.
  • Tilskudd til sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne.
  • Tilskudd for å bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Tilskudd til aktiviteter, og til drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre levekår og livskvalitet blant LHBT-personer.

Forenklingstiltak: BLD vil samordne regelverkene, blant annet når det gjelder søknadsfrister, rapporteringsfrister, krav om revisorattestert regnskap, utforming av formål og hvor eventuelle prioriteringer skal framgå (i selve regelverket, i tildelingsbrev eller i statsbudsjettet). Barne-, ungdoms og familiedirektoratet vil utarbeide konkrete forslag til hvordan de ulike regelverkene kan harmoniseres bedre.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Det blir enklere å forholde seg til ordningene når de er samordnet.

Gjennomføres: Høsten 2014

Til toppen