Informasjon om Europeisk samarbeid

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Utenriksdepartementet.

Forenklingstiltak: Utenriksdepartementet vil bruke sosiale medier mer i sin kommunikasjon om ordningen.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Økt tilgjengelighet og informasjonsutveksling.

Gjennomføres: I løpet av høsten 2014.