Tilskudd til organisasjoner som bidrar til å nå sektormålene for grunnopplæringen

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Kunnskapsdepartementet.

Forenklingstiltak: Kunnskapsdepartementet vil legge forvaltningen av ordningen i sin helhet til Utdanningsdirektoratet, i dag forvaltes ordningen både i direktoratet og departementet. Tildelingskriteriene og kriteriene for hvem som kan søke, skal gjennomgås med sikte på presisering og tydeliggjøring.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Det blir enklere for søkerne når kun én instans har ansvaret for ordningen. Kriteriene blir lettere å forstå.

Gjennomføres: Høsten 2014, vil gjelde fra 2015.

Til toppen