Tilskuddsordning for veteranorganisasjoner

Forenkling av følgende tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner under Forsvarsdepartementet.

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Forsvarsdepartementet.

Forenklingstiltak: Redusere tilskuddsordninger fra to til en.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Enklere og mer oversiktlig for søkerne når midlene er samlet hos en instans.

Gjennomføres: Vil gjelde fra 2015.

Til toppen