Aktiviteter for barn i asylmottak, frivillige i redningstjenesten, frivillig virksomhet i kriminalomsorgen m.m.

Forenkling av tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner under Justis- og beredskapsdepartementet

  • Aktiviteter for barn i asylmottak
  • Frivillige i redningstjenesten
  • Frivillig virksomhet i kriminalomsorgen
  • Kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Prosjektmidler på prostitusjonsfeltet
  • Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Forenklingstiltak: Justisdepartementet vil gjennomgå regelverket for ordningene og vurdere disse tiltakene:

- redusert bruk av krav til revidert prosjektregnskap, og kun kreve revidert årsregnskap
- vurdere rapporteringsfrister
- redusere bruk av krav til halvårsrapportering
- mer konkrete rapporteringskrav
- klarere språk

Gjennomføres: Høsten 2014, vil gjelde fra 2015.

Til toppen