Forskriftsverket på pengespill- og lotteriområdet

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Kulturdepartementet.

 

Forenklingstiltak: Revidere og kanskje slå sammen forskriftene på pengespill- og lotteriområdet, blant annet:

- forskrift om grasrotandel,
- bingoforskriften,
- lotteriforskriften, og
- forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Revisjon og mulig sammenslåing av forskriftene på pengespill- og lotteriområdet vil gjøre regelverket mer tilgjengelig og enklere å forholde seg til for frivillige organisasjoner.

Gjennomføres innen: Arbeidet er påbegynt av Lotteritilsynet og Justisdepartementets lovavdeling. Det tas sikte på å ferdigstille prosjektet i løpet av 2015.

Til toppen