Tilskudd til studieforbund

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Kunnskapsdepartementet.

Forenklingstiltak: Departementet skal gjennomgå ordningen i 2014–2015. Forenklingstiltak i tråd med Kulturdepartementets veileder for forenkling vil inngå i gjennomgangen.

Gjennomføres: Innen sommeren 2015.

Til toppen